Rik Van Niejenhuis

wethouder ruimtelijke ordening bij gemeente Groningen

Rik Van Niejenhuis heeft als planoloog bij meerdere gemeenten binnen en buiten de provincie Groningen werkervaring opgedaan op het gebied van ruimtelijke ordening, leefbaarheid, zorg en welzijn. Van 2020 tot 2022 was hij directeur bij Groninger Dorpen. Sinds 29 juni 2022 is hij wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Groningen. Rik Van Niejenhuis zoekt naar een betere en eerlijkere wereld, vanuit een pragmatische insteek. Hij gelooft dat wij daar allemaal invloed op kunnen hebben. Hij vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente Groningen naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen. Hij zet zich in voor goede en betaalbare woningen, met meer aandacht voor kwaliteit, groen en leefbaarheid van de openbare ruimte