09:00 - 09:30
Registratie
09:30 - 10:30
Plenaire opening
Met keynote door Cecil Konijnendijk
10:30 - 11:20
Panelgesprek 'Samen de publieke ruimte maken'
Participatie
Panelgesprek over participatie bij ruimtelijke projecten
10:30 - 11:20
Door de ogen van dieren
Groen
Naar een meer-dan-menselijke publieke ruimte
10:30 - 11:20
Actief en belevingsvol op pad langs trage wegen
Mobiliteit
Trage wegen als deel van het lokaal mobiliteitsbeleid
10:30 - 11:20
De transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte
Klimaat
Provinciaal Beleidsplan Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
10:30 - 11:20
Verbindende publieke ruimte voor kinderen en jongeren
Leefkwaliteit
Jeugdvriendelijke en duurzame planning gaan samen!
10:30 - 12:40
Wandelexcursie: groene speelplaatsen in de stad
Excursie
11:20 - 11:50
Pauze
11:50 - 12:40
Participatie versterken via de Grootschalige Luistermethodiek
Participatie
Snel en fijnmazig de stem van burgers betrekken in je participatietraject
11:50 - 12:40
Green Deal Tuinstraten
Groen
11:50 - 12:40
Vademecum weginfrastructuur, deel Natuurtechniek
Mobiliteit
11:50 - 12:40
Antwerpen klimaatneutraal: kansen en uitdagingen
Klimaat
11:50 - 12:40
In welk geluid wil je wonen?
Leefkwaliteit
12:40 - 13:55
Lunchpauze
13:55 - 14:45
YET! Een digitale participatietool voor en door jongeren!
Participatie
Jongeren geven zelf vorm aan de manier waarop ze graag meer betrokken worden bij duurzaam ruimtegebruik
13:55 - 14:45
Lokken parkrenovaties meer mensen en zijn zij meer actief?
Groen
Effecten net na de renovatie en drie jaar later
13:55 - 14:45
De uitrol van Hoppinpunten in Vlaanderen
Mobiliteit
Stand van zaken en inhoudelijke toelichting
13:55 - 14:55
Antwerpen Breekt Uit
Klimaat
Van droom naar realiteit
13:55 - 14:45
De nieuwe dimensie van de straten
Leefkwaliteit
Meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten in Groningen
13:35 - 15:35
Fietsexcursie: blauwgroene projecten in Antwerpen
Excursie
14:45 - 15:35
Wijkvisieontwikkeling op maat van aandachtsbuurten in Ronse
Participatie
14:45 - 15:35
Groenplan Waregem / Vorselaar ambassadeur in blauwgroen
Groen
Een sterk geïntegreerd en consequent beleid van inspanningen voor meer groen en blauw
14:45 - 15:35
Voetgangersplan stad Gent
Mobiliteit
Strategische ambities en concrete acties
14:45 - 15:35
Panelgesprek 'Zwemmen in open water'
Klimaat
14:45 - 15:35
Leefbuurt Ottenburg
Leefkwaliteit
Integrale aanpak voor de herinrichting van de publieke ruimte
15:35 - 15:50
Pauze
15:50 - 17:00
Plenaire slotsessie
17:00 - 18:00
Netwerkreceptie