Programma

Infopunt Publieke Ruimte zorgt samen met de Ambassadeurs Publieke Ruimte en de gaststad jaarlijks voor een kwalitatief en gevarieerd programma. In diverse werkvormen (lezingen, keynotes, workshops, bewegingssessies en excursies) komen de meest actuele thema’s die raken aan de publieke ruimte aan bod. De uitdagingen waar een gemeente, maar ook de samenleving en de burger, voor staat worden onder de loep gehouden. Publieke Ruimte gaat over meer dan inrichting. Het gaat ook over de thema’s: klimaat, gezondheid, jeugd, water, inrichting en ontwerp, beheer en onderhoud, participatie en cocreatie, mobiliteit, samenleving, enz. Dat maakt dat het doelpubliek van het congres heel divers is. Van landschapsarchitect, studiebureau, non-profitorganisatie tot hogere overheidsinstellingen en lokale besturen. Voor gemeenten is het programma interessant voor meerdere diensten: groendienst, dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw, jeugddienst, sportdienst, dienst mobiliteit, enz. Het is een kans om samen met uw collega’s naar het congres te komen, bruggen te slaan tussen de verschillende diensten en samen werk te maken van een kwalitatieve publieke ruimte.


lezing
projectpresentatie
praktijktafel
praktijksessie
excursie
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00