Programma

Plenair
Lezing
Workshop
Keynote
Demo’s
Prijsuitreiking
Beleidspresentatie
Debat
Excursie

12 maart 2019

Download dit programma
Thema:
Filter...
Beleid
Energie
Gezondheid
Groen
Jeugd en spelen
Klimaat
Lokale economie
Mobiliteit en verkeer
Onderhoud en beheer
Ontwerp en inrichting
Participatie
Planning
Samenleving
Smart cities
Sport en beweging
Water
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Plenair
Plenair
Onthaal en registratie
08:30 - 09:00
Onthaal en registratie

Parallelsessies
09:00 - 11:00
Parallelsessies

Pauze
11:00 - 11:30
Pauze

Verwelkoming & keynote "The Importance of Walkability", Jim Walker (Walk21)
11:30 - 12:30
Verwelkoming & keynote "The Importance of Walkability", Jim Walker (Walk21)
Thema
beleid, energie, gezondheid, groen, jeugd en spelen, klimaat, lokale economie, mobiliteit en verkeer, onderhoud en beheer, ontwerp en inrichting, participatie, planning, samenleving, smart cities, sport en beweging, water

Verwelkoming door Ruben Haerens (kabinet schepen Watteeuw) Stad Gent en Infopunt Publieke Ruimte De key-note wordt gebracht door Jim Walker. Hij vertelt over de mondiale opleving van te voet gaan als volwaardige vorm van verplaatsen. Aan de hand van concrete voorbeelden toont hij hoe steden en gemeenten op een succesvolle manier hun burgers aanmoedigen om meer te wandelen. Hij legt uit hoe investeringen in ‘walkability’ bijdragen aan heel wat doelstellingen en verplichtingen op vlak van duurzame ontwikkeling. Jim Walker is internationaal actief als beleidsadviseur, communicatie-expert en manager van projecten op vlak van te voet gaan en ‘walkable communities’. Hij is oprichter van Walk21, de internationale conferentie die jaarlijks in een ander continent plaatsvindt. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring met voetgangersinitiatieven wereldwijd. Zo bouwde hij een voetgangersnetwerk van 500 km in Londen, organiseerde hij nationale campagnes rond gedragsverandering en was hij adviseur voor de verplaatsingen op de Olympische Spelen en Paralympics. Momenteel werkt hij aan voetgangersnetwerken in honderd hoofdsteden en leidt hij de Global Sidewalk Challenge om de publieke ruimte voetgangersvriendelijker te maken. In 2019 brengt hij Walk21 opnieuw naar Europa wanneer Rotterdam gaststad zal zijn.

Lunch
12:30 - 13:30
Lunch

Parallelsessies
13:30 - 15:30
Parallelsessies

Braempraat door Dimitri Leue
15:30 - 16:00
Braempraat door Dimitri Leue

Architect en wereldverbeteraar, Renaat Braem schreef in 1968 “Het Lelijkste Land Ter Wereld”. Het werd een ronkende aanklacht tegen de bouwwijze in België. Als architect gebruikte hij urbanisatie en architectuur als speerpunt om te fulmineren tegen de maatschappij, de politiek en de mens. Vooral de manier waarop met het milieu werd omgesprongen vond hij onverantwoord. Braem was een bouwheer van ideeën. Met humor als cement construeerde deze visionair een tekst die stond als een huis. Dimitri Leue kruipt tijdens de plenaire slotsessie in de huid van de illustere Belgische architect Renaat Braem met een verrassend actuele toespraak.

Uitreiking Prijs Publieke Ruimte 2019 & slotwoord Stad Gent
16:00 - 16:30
Uitreiking Prijs Publieke Ruimte 2019 & slotwoord Stad Gent

Aansluitend op" Braempraat" wordt de Prijs Publieke Ruimte 2019 uitgereikt, gevolgd door het slotwoord van Mathias Declercq, burgemeester van Gent.

Receptie
16:30 - 17:30
Receptie

Sessie 1
Sessie 1
Kwaliteitsmeting en beheer van voetpaden + demo's
09:00 - 10:00
Kwaliteitsmeting en beheer van voetpaden + demo's
Tim Massart, Opzoekingscentrum voor de wegenbouw
Jo Dendas, Stad Sint-Truiden
Thema
inrichting, gezondheid, lokale economie, mobiliteit, onderhoud en beheer, ontwerp en inrichting

Tijdens het congres stelt het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) in de Concept Store een nieuw meetinstrument voor om het comfort van voetpaden op te meten. U maakt kennis met de rolstoel die werd omgebouwd om objectief, continu, snel en kostenvriendelijk de gebruikskwaliteit van voetgangersverhardingen te meten. In Sint Truiden zijn alle voetpaden binnen het stadscentrum opgemeten met dit meettoestel. Sint Truiden licht tijdens deze sessie de ervaringen als pilootgemeente toe. Het OCW besteedt veel aandacht aan veilige, duurzame en voor iedereen toegankelijke openbare ruimten die zowel aan de behoeften van de gebruikers als aan de criteria van de wegbeheerders voldoen. Aansluitend op deze sessie maakt u op het Forum Publieke Ruimte kennis met een diverse waaier aan kwaliteitsvolle verhardingen voor voetgangersinfrastructuur.

Onderhoud en beheer van publieke ruimten: zo pakken lokale besturen het aan
10:00 - 11:00
Onderhoud en beheer van publieke ruimten: zo pakken lokale besturen het aan
moderatie: Jos De Wael (VVOG)
Patrick Everaerts (Beringen, deskundige ontwerp publieke ruimte), Brecht Rabijns (Beringen, deskundige publieke ruimte werkplaatsen); te bevestigen (Sint-Niklaas)
Thema
onderhoud, beheer, groen, beleid; energie

De behoefte aan een fundamentele vergroening van de publieke ruimte is groot. Een groene publieke ruimte biedt een adequater antwoord op vraagstukken binnen het gezondsheidsbeleid, klimaatbeleid, duurzaamheidsbeleid, edm. De afgelopen jaren wordt daarom meer en meer aandacht besteed aan het vergroenen van de publieke ruimte. Dit brengt zowel organisatorisch, logistiek als financieel uitdagingen met zich mee. Hoe kan je als gemeente anticiperen op deze evolutie? Je kanal een heel eind op weg na deze sessie. Met Jos De Wael (VVOG) als moderator komen in deze sessie enkele praktijkvoorbeelden aan bod. Zo werkt de Stad Sint-Niklaas vanuit inhoudelijke doelstellingen naar concrete realisaties via het Obsurv-softwaresysteem.

Voetgangersbeleidsplan Utrecht: de voetganger op de gemeentelijke agenda
13:30 - 14:30
Voetgangersbeleidsplan Utrecht: de voetganger op de gemeentelijke agenda
Christien Rodenburg en Wietske Doornbos, Gemeente Utrecht
Thema
beleid, gezondheid, groen, mobiliteit en verkeer, participatie, planning, sport en beweging

Utrecht is de eerste stad van Nederland met een actieplan voetganger. We vinden lopen allemaal zo normaal dat we er eerst niet eens over praatten, terwijl iedereen voetganger is. Als recreant, als je gaat winkelen of aan het begin of eind van je reis. Bovendien is lopen erg gezond, is het een ruimte-efficiënte vervoerswijze en draagt het bij aan de vitaliteit van het stadshart. De doelen van het actieplan voetganger waren het verbeteren van het voetgangersklimaat en een verkeersveilige stad voor de voetganger. In deze sessie nemen we je mee in de route die wij hebben genomen richting het Utrechtse actieplan voetganger. We lichten toe welke stappen er zijn genomen om te zorgen dat de voetganger meer verankerd is in het Utrechtse beleid en gaan daarna graag uitgebreid met jullie in gesprek over succesvolle strategieën bij herinrichtingen. Christien Rodenburg is senior beleidsadviseur mobiliteit bij de Gemeente Utrecht. Ze werkt sinds 2013 aan programma fiets. Samen met collega’s heeft ze via dit programma stallingen en doorfietsroutes gerealiseerd en de rol van de fietser bij herinrichtingen versterkt. Bij deze herinrichtingen wordt ook de rol van de voetganger steeds belangrijker. De aanpak voor voetgangers laat veel parallellen zien met de uitvoering van fietsmaatregelen, waardoor vanaf 2018 de uitvoering van voetganger en fietsmaatregelen in één programma wordt georganiseerd. Christien vindt voetganger een belangrijk thema omdat in de steeds drukker wordende steden de voetganger hét antwoord is voor verdichting en de gezonde leefomgeving in steden. Wietske Doornbos is sinds november 2018 junior beleidsadviseur mobiliteit bij de Gemeente Utrecht. Ze werkt hier aan de opgaven Fiets/Voetganger, Smart Mobility en autodelen. Hiervoor studeerde ze Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan de Wageningen Universiteit en Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht. De laatstgenoemde opleiding rondde ze af met een stage en scriptie over autodelen in de Gemeente Utrecht. Tijdens haar opleiding werkte ze aan verschillende projecten rond het thema gezonde leefomgeving en leerde hier wat er van belang is om een omgeving voetgangersvriendelijk te maken.

Hoe worden steden 'smart' in hun publieke ruimte? + demo's
14:30 - 15:30
Hoe worden steden 'smart' in hun publieke ruimte? + demo's
Spreker
Nathalie Dumarey (stafmedewerker organisatieontwikkeling-smart cities VVSG) en Dimitri Lefevre (diensthoofd ICT Gemeente Knokke-Heist)
Thema
smart cities; samenleving; inrichting; klimaat

In deze workshop/sessie zullen Nathalie Dumarey (stafmedewerker organisatieontwikkeling-smart cities VVSG) en Dimitri Lefevre (diensthoofd ICT Gemeente Knokke-Heist) een toelichting bezorgen van welke projecten er binnen centrumsteden en kleinere lokale besturen leven rond het thema smart city. Lopende projecten, projectaanvragen, en terugkerende positieve/negatieve ervaringen komen aan bod. Op het einde van deze sessie krijgt men een demo hoe de data van verschillende sensoren binnen een lokaal bestuur worden gevisualiseerd

Sessie 2
Sessie 2
De beplante wadi: waterberging met kruiden, vaste planten en bomen
09:00 - 10:00
De beplante wadi: waterberging met kruiden, vaste planten en bomen
Thema
gezondheid, groen, inrichting, klimaat, onderhoud en beheer, ontwerp en inrichting, water

De wadi geraakt ingeburgerd als systeem voor waterberging en in de openbare ruimte. Maar voldoen de ontwerpprincipes van de jaren negentig nog steeds aan de eisen van deze tijd? Of is de wadi toe aan een eigentijdse facelift, zonder dat dit ten koste gaat aan de functionele vereisten? Kunnen we wellicht het ontwerp zo aanpassen dat er juist meer uit de wadi te halen valt? De Nederlandse landschapsarchitect deed uitgebreid onderzoek naar de beplantingsmogelijkheden van wadi’s in de publieke ruimte en stelt tijdens deze boeiende sessie zijn bevindingen voor. Deze sessie richt zich tot gevorderden.

Wildspelen in de stad en speelnatuur om de hoek + demo's
10:00 - 11:00
Wildspelen in de stad en speelnatuur om de hoek + demo's
Jolle Desloover
Medewerker Wildebras
Thema
spelen, jeugd, groen, beweging

Kortrijk, Roeselare en Wevelgem kennen veel verborgen stukjes groen die een ideale speelruimte vormen voor kinderen en hun ouders. Samen met de betrokken lokale besturen toverde Wildebras enkele groenzones om tot speelterreinen. Wildebras is een onderzoek en experiment naar de manier waarop wildspelen in een stad kan passen. Plekken en materialen worden verkend, getest en bijgestuurd gedurende de zomer. Deze sessie vindt plaats in de Concept Store met aansluitend focus op groen en spelen op het Forum Publieke Ruimte.

Samen werken aan landschapsinrichting: Groenpool Parkbos Gent
13:30 - 14:30
Samen werken aan landschapsinrichting: Groenpool Parkbos Gent
Iris Lauwaert
Groendienst Stad Gent
Thema
groen, planning, water, beleid, participatie, ontwerp en inrichting

Het Parkbosproject beoogt de uitbouw van een multifunctionele groenpool van ca. 1200 ha ten zuiden van Gent. De volledige realisatie van dit omvangrijke project is een werk van lange adem, en kan alleen met de inzet én samenwerking van verschillende overheidsdiensten en besturen. In gedragen partnerschap wordt er stilaan vorm gegeven aan het Parkbos. In deze presentatie maakt u kennis met de verschillende betrokken partners en hun rol in het proces. Tevens wordt in de presentatie stilgestaan bij een aantal leerpunten voor de uitvoering van andere grootschalige landschapsprojecten en wordt de link gelegd met mobiliteitsaspecten.

Groene straten: naar een permanent nieuwe inrichting
14:30 - 15:30
Groene straten: naar een permanent nieuwe inrichting
Arnout Ruelens, Stad Mechelen
Thema
inrichting, mobliteit, groen, participatie

Er bestaan heel wat voorbeelden van een tijdelijke straatherinrichting waarbij bewoners de openbare ruimte heroveren op de auto. De inwoners van de Korte Veluwestraat gingen een stap verder. Samen met het Mechelse stadsbestuur gingen ze over tot een permanente herinrichting waarbij stenen plaats maakten voor groen en zitbanken verschenen waar vroeger parkeerplaatsen waren. Is dit een eenmalig experiment of is het een universeel toepasbaar recept om steden op een snelle en haalbare manier te vergroenen? Stadsbestuur en bewoners delen hun ervaringen met dit boeiende proces.

Sessie 3
Sessie 3
Ruimtelijke energieplanning: doorwerking op microniveau en implementatie in de publieke ruimte
09:00 - 10:00
Ruimtelijke energieplanning: doorwerking op microniveau en implementatie in de publieke ruimte
Moira Callens, provincie Oost-Vlaanderen
Thema
planning, landschap, energie, klimaat, ruimtelijke ordening

60% van onze energiebehoefte, is er één gaat naar warmte. Tegen 2050 – slechts een 30 tal jaar van nu - moeten we af van de fossiele brandstoffen en willen we duurzame, hernieuwbare warmte. Maar waar gebruiken we zonnewarmte, restwarmte, groene elektriciteit, …? Waar zetten we in op warmtenetwerken, het elektriciteitsnet, individuele oplossingen… ? De sleutel is een warmtezoneringsplan: een kaart die per zone van de gemeente de duurzame warmte opties - weergeeft, vergezeld van een koffer vol instrumenten en een plan van aanpak. Bepalend is de bestaande maar vooral toekomstige ruimtelijke structuur. Met zo een plan kan je een antwoord geven op burgers die renoveren en hun fossiele stookplaats willen vervangen door een duurzame optie, met zo een plan ben je klaar om de nodige infrastructuur aan te leggen als de wegen opengaan, met zo een plan kan je heel gericht plannen maken, richting geven aan bouwprojecten, subsidiëring uitwerken … om de energietransitie een serieuze versnelling te geven. Een dergelijk plan is ook nodig om goed renovatieadvies te geven. Meer nog, als je bepaalde gebouweigenaren doorgedreven wilt ontzorgen bij hun energetische renovatie en productie van energie – ook dan heb je zo een warmteplan onder de arm nodig. Provincie Oost-Vlaanderen en REScoop Vlaanderen geven wat uitleg bij warmteplannen en hun rol in de renovatieplannen en lichten een tip van de sluier van hoe coöperaties zich ontpoppen tot ESCO’s. Dan gaan we in een workshop aan de slag om al dat toe te passen op een concreet voorbeeld.

Beleidsvisie 'Water in de stad'
10:00 - 11:00
Beleidsvisie 'Water in de stad'
Bart Peeters en Ilse Verschoore, Stad Gent
Thema
planning; water; klimaat; gezondheid; inrichting; ontwerp

De Stad Gent heeft samen met De Vlaamse Waterweg een gemeenschappelijke gedragen beleidsvisie uitgewerkt, waarbij de huidige en toekomstige rol (en gebruik) van water in de stad onder de loep werd genomen vanuit verschillende thema’s: ruimte voor water, economie, mobiliteit, wonen en werken op het water, ecologie. Tijdens deze sessie verneemt u meer over de verschillende thema’s en het afgelegde samenwerkingstraject tussen Stad Gent en De Vlaamse Waterweg.

Workshop: Publieke ruimte in het Oost-Vlaams kerngebied
13:30 - 14:30
Workshop: Publieke ruimte in het Oost-Vlaams kerngebied
Joachim Declerck, co-curator IABR–2018+2020–THE MISSING LINK en Ateliermeester van het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied
Thema
planning;

Het Oost-Vlaams Kerngebied wordt de komende jaren geconfronteerd met een bijzondere demografische transitie. Er worden naar schatting 15 tot 25% meer inwoners in deze regio verwacht tegen 2050. De vergrijzing en ‘verkleuring’ van onze maatschappij zullen zich verder doorzetten. Deze groei zal zich niet overal in deze regio even sterk aftekenen. Bepaalde kernen zullen eerder te maken krijgen met ‘ontvolking’. Deze demografische transitie brengt heel wat uitdagingen met zich mee op het vlak van (woon)ruimte, mobiliteit en klimaat. Hoe kunnen we deze demografische groei in de regio aangrijpen als kans om tegen 2050 een duurzame, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving te realiseren? Het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied buigt zich nog tot 2020 over deze vraag met lokale en bovenlokale actoren (overheden, burgers, bedrijven en kennisinstellingen). Publieke ruimte neemt heel wat functies op. Sommige functies worden toegewezen aan een specifieke plek, andere ontstaan organisch doordat mensen een plek op een bepaalde manier gebruiken. Het Atelier onderzoekt hoe deze functies kunnen beantwoorden aan regionale of bovenlokale uitdagingen. Door bijvoorbeeld de publieke ruimte in het Oost-Vlaams Kerngebied te ontharden bij een (her)aanleg, kunnen deze plekken bijdragen tot de klimaatmitigatie en -adaptatie in onze regio. Anderzijds is de zoektocht naar nieuwe woonmodellen –en typologieën een uitgelezen kans om de rol van publieke ruimte in vraag te stellen en te gebruiken als element om hieraan kwaliteit toe te voegen. We starten dit traject door samen met experten in kaart te brengen wat de verschillende functies zijn van publieke ruimte. Dit zowel in een stedelijke als eerder landelijke context.

Hemelwaterplan en Waterplan Stad Antwerpen
14:30 - 15:30
Hemelwaterplan en Waterplan Stad Antwerpen
Samuel Van de Vijver, Stad Antwerpen
Thema
klimaat; gezondheid; water; beleid; planning

Water en Antwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch is water vandaag nog slechts beperkt tastbaar in de stad. Om te anticiperen op de stedelijke wateropgaves is de stad Antwerpen begin 2018 gestart met de opmaak van een waterplan. In dat plan wil ze enerzijds een stadsbrede visie ontwikkelen en anderzijds ook praktijkgerichte oplossingen uitdenken om water opnieuw een plek te geven in de stad. Op die manier kan Antwerpen zich opnieuw ontwikkelen tot de waterstad die ze eigenlijk altijd al geweest is.

Sessie 4
Sessie 4
Burgerbudget: als bewoners over hun straat beslissen (debat)
09:00 - 10:00
Burgerbudget: als bewoners over hun straat beslissen (debat)
Panelgesprek Moderator: Hanne Bastiaensen, The Democratic Society
Thema
samenleving; participatie, beleid, inrichting, groen

Panelgesprek met David Michiels (projectleider burgerbegroting district Antwerpen), Jelle Monstrey (dienst Beleidsparticipatie, Stad Gent), Peter Tanghe (teamcoach planning en openbaar domein, Stad Kortrijk), Maarten Van Tieghem (schepen Wortegem-Petegem). Moderator: Hanne Bastiaensen, The Democratic Society Steeds meer steden maar ook kleinere gemeenten experimenteren met burgerbudgetten: inwoners krijgen medezeggenschap over een deeltje van de financiële uitgaven van het gemeentebestuur. Vaak gaat het om ingrepen en projecten die de leefomgeving ten goede komen en die zichtbaar zijn in de publieke ruimte. Tijdens deze sessie wisselen diverse lokale besturen hun ervaringen uit. De moderatie is in handen van Hanne Bastiaensen van The Democratic Society, een internationale non-profitorganisatie die actief is op vlak van burgerparticipatie.

De verbindende rol van kunst in de publieke ruimte + Pilootprojecten ‘Kunst in opdracht’
10:00 - 11:00
De verbindende rol van kunst in de publieke ruimte + Pilootprojecten ‘Kunst in opdracht’
Katrien Laenen
Kunstcel Vlaamse overheid
Thema
samenleving; planning; participatie

Openbare besturen en andere geïnteresseerden die meer willen weten over kunst in opdracht maken in deze sessie kennis met de rol van de Kunstcel en de samenwerking met de actoren uit het kennisnetwerk ‘Kunst in opdracht in de publieke ruimte’. De opzet van een nieuwe reeks pilootprojecten ‘Kunst in de publieke ruimte’ wordt toegelicht waarbij aandacht gaat naar de verbindende rol van kunst voor het publiek domein. Uit de eerste reeks pilootprojecten worden twee cases voorgesteld met toelichting over de samenwerkingsverbanden die een invloed hebben gehad op het proces.

Ruimtelijk sturen in een detailhandelsbeleid
13:30 - 14:30
Ruimtelijk sturen in een detailhandelsbeleid
Senne Van Hoof (adviseur detailhandel provincie Antwerpen), Ben Op de Beeck (detailhandelscoach POM Antwerpen)
Thema
planning; samenleving; lokale economie; inrichting

De provincie Antwerpen levert expertise aan gemeenten om een detailhandelsvisie uit te werken met aandacht voor kernversterking en sturen van ontwikkelingen in de periferie. Hoe bepaalt de publieke ruimte het succes van een doordacht detailhandelsbeleid? Hoe kunnen we gaan sturen door het inschakelen van ruimtelijk instrumenten. Welke ruimtelijke maatregelen kunnen worden genomen om stads- en dorpscentra economisch leefbaar te houden?

Workshop: gezonde publieke ruimte + demo's
14:30 - 15:30
Workshop: gezonde publieke ruimte + demo's
Thema
gezondheid, inrichting, beleid, planning

Hoe kan het potentieel van de publieke ruimte ingezet worden om de gezondheid van burgers te verbeteren? Hoe hou je rekening met gezondheid bij het inrichten of planning van je publieke ruimte? Welke relatie is er tussen gezondheid en ruimtelijk beleid? Na deze sessie ga je naar huis met concrete inzichten in de relatie tussen gezondheid en ruimtelijk beleid en weet je waar je terecht kan voor tools, uitdieping en ondersteuning. Doel: deelnemers hebben op het einde van de sessie meer inzicht op hoe ze dat kunnen concretiseren ‘met gezondheidsogen naar de publieke ruimte kijken’. Ze hebben meer inzicht in wat dat concreet is ‘een gezonde publieke ruimte’, toegepast op een concrete case of via debat.

Sessie 5
Sessie 5
Vervoerregio's en hoogwaardig openbaar vervoer
09:00 - 10:00
Vervoerregio's en hoogwaardig openbaar vervoer
Lieven Van Eenoo (MOW, Vlaamse overheid)
Hans Van Hoof (De Lijn)
Thema
mobiliteit; inrichting

Tijdens deze sessie verneemt u hoe keuzes die op het niveau van de vervoerregio’s worden gemaakt, doorwerken in projecten op straatniveau. Aan de hand van een aantal concrete cases uit binnen en buitenland licht De Lijn toe hoe keuzes voor openbaarvervoertrajecten vorm krijgen in de publieke ruimte: beddingen, doorgang in verblijfsgebieden, verknoping met fietsinfrastructuur en parkeervoorzieningen enzovoort.

Deelsystemen in de publieke ruimte + De bruggenbouwers (aanpak B401) + demo's
10:00 - 11:00
Deelsystemen in de publieke ruimte + De bruggenbouwers (aanpak B401) + demo's
Deelsystemen: Tim Asperges, Stad Leuven
De Bruggenbouwers, Mobiliteit Stad Gent
Thema
mobiliteit; participatie; planning

Deelsystemen in de publieke ruimte

Deelsystemen zouden wel eens de gamechanger kunnen zijn om onze hedendaagse mobiliteitsvraagstukken op te lossen. Zo zorgen deelauto’s voor een efficiënter gebruik van de ruimte en het wagenpark, en bieden deelfietsen, deelsteps of deelscooters een valabel alternatief voor korte afstanden of voor de zogenaamde last mile. Met name in de steden zie je tal van deelsystemen in de publieke ruimte opduiken. Zowel aanbod als vraag zijn aan een snelle opmars bezig. Helaas heeft de implementatie van deze deelsystemen ook een negatieve kant. Omdat vele deelsystemen geen plaats toegewezen krijgen, worden zij vaak ad hoc achtergelaten in de publieke ruimte. Dit zorgt voor een grote overlast en kwaliteitsvermindering van de dienstverlening. Tijd dus om een adequaat regelgevend kader uit te werken. Tim Asperges, werkzaam als mobiliteitsexpert bij de Stad Leuven, is deskundige ter zake en licht toe hoe dit probleem aangepakt kan worden.

De bruggenbouwers

Stad Gent onderzocht verschillende toekomstscenario’s voor het viaduct van de B401 dat nu tot midden in de stad komt. Samen met studieteam( Tractebel Engineering NV – 51N4E ) werd gezocht naar toekomstmogelijkheden rond duurzame mobiliteit én naar andere invullingen voor de ruimte die hierbij kan vrijkomen op, onder en naast het viaduct. Op een creatieve manier ging de Stad Gent samen met de bewoners en andere betrokkenen aan de slag en lanceerde een campagne ‘de Bruggenbouwers’. De stad Gent vertelt op het Congres het verhaal van dit project B401, met nadruk op communicatie, participatie en methodiek. Kom een kijkje nemen op de stand van de stad of neem deel aan de workshopsessies hierover.

Bewegen in de publieke ruimte + demo's
13:30 - 14:30
Bewegen in de publieke ruimte + demo's
Lien Van Belle, Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid (ISB)
Thema
sport; jeugd; samenleving; gezondheid; beweging

Sportieve ruimte is de ruimte waar men aan sport en beweging doet, en dit moet niet altijd op een voetbalveld of in een sporthal te zijn. We kijken hoe je kan zorgen dat de ruimte die er al is voor sport, kan gebruikt worden door veel meer gebruikers dan nu het geval is. Denk hierbij aan een gedeeld gebruik met jeugdverenigingen of aan inrichting van recreatieve loop- of wandelpaden. En daarnaast kijken we hoe de publieke ruimte zelf een uitnodiging kan worden voor elke inwoner om te bewegen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we enkele richtlijnen mee om een sportieve ruimte meer publiek te maken. En we bekijken een aantal aspecten om tot een meer beweegvriendelijke publieke ruimte te komen.

Demo's

Aansluitend aan deze sessie kan je op het forum terecht voor verschillende demo's. Onder het motto 'geen woorden, maar daden' gaan we ook zelf bewegen. Bewegen in de publieke ruimte is trendy. Je ziet steeds meer dat de publieke ruimte door groepen of individuen wordt ingenomen om te bewegen. Met deze sessie willen we de deelnemers laten beleven dat er buiten een open plek niks nodig is om volop te kunnen bewegen en interageren. Onder het motto "the cheaper the tools, the better the mover" zijn we van mening dat zonder een specifieke inkleding (vb bepaalde discipline) of bestemming, een (publieke) ruimte tot tal van diverse creatieve bewegingsvormen kan leiden. Met de bewegingssessie willen we de deelnemers vanuit onze movement research, kort laten kennismaken met onze interpretatie van bewegen in de openbare ruimte. Deze bewegingssessie is gebaseerd op de bewegingscultuur van Ido Portal. De sessie wordt gegeven door Maarten Van lersberghe en Karel De Roo. Je kan aansluiten bij deze bewegingssessie die ongever 25' in beslag neemt. Makkelijke kledij is welkom, maar geen must. Een erg boeiende ervaring"

Samen werken aan infrastructuurprojecten
14:30 - 15:30
Samen werken aan infrastructuurprojecten
Agentschap Wegen en Verkeer
Thema
planning, ontwerp, mobiliteit, samenwerking

Grote lijninfrastructuren vormen veelal een grote barrière voor tal van functies (ecologie, duurzame mobiliteit, sociale cohesie, edm.). Bij het ontwerp van de infrastructuur kunnen echter maatregelen worden getroffen om de barrière-werking te verminderen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden licht het Agentschap Wegen en Verkeer toe hoe hier in Vlaanderen mee wordt omgesprongen.

Excursies
Excursies
Fietstocht 'Gent, mobiele stad' (VOLZET)
08:50 - 10:30
Fietstocht 'Gent, mobiele stad' (VOLZET)
Gids: Louis De Geest, IVA Mobiliteitsbedrijf
Thema
excursie; mobiliteit

Op het vlak van mobiliteit is er met de invoer van het Circulatieplan en de aanleg van tal van infrastructuurprojecten de voorbije jaren veel werk verzet in Gent. Op deze fietstocht maak je kennis met de belangrijkste realisaties en een eigentijdse visie op het gebruik van publieke ruimte. Opgelet: Aankomst in het ICC om 11u15. Indien u inschrijft voor deze fietstocht, slaat u de keuzemogelijkheid voor een sessie om 10u over. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.

Wandeling 'Natuur-vriendelijk en pesticiden-vrij beheer in het Citadelpark'
10:00 - 11:25
Wandeling 'Natuur-vriendelijk en pesticiden-vrij beheer in het Citadelpark'
Jan Blomme, groendienst stad Gent
Thema
excursie; groen; onderhoud en beheer

Het Citadelpark werd in de 19 eeuw aangelegd in de Engelse landschapsstijl. 150 jaar later zijn de ideeën over hoe een park beheerd wordt, grondig veranderd. De Stad Gent kiest resoluut voor een natuurvriendelijk en pesticidenvrij beheer in dit historisch en beschermd park. Jan Blomme, gespecialiseerd tuinier in het Citadelpark, vertelt je er met veel enthousiasme over. Max. 25 deelnemers.

Bustocht 'Flaneren langs de Oude Dokken' (VOLZET)
12:55 - 15:00
Bustocht 'Flaneren langs de Oude Dokken' (VOLZET)
SO Gent, Agnieszka Zajac
Thema
excursie; planning; mobiliteit; spelen

We nemen je graag mee in het projectgebied van de Oude Dokken. Vertrekkend vanop de Bataviabrug starten we met een spectaculair zicht op de Oude Dokken, 8 historische kranen, 14ha wateroppervlak, midden tussen de woonboten, amper 15 min van het centrum. We geven uitleg over de toekomstplannen rond verschillende thema’s, zoals mobiliteit: nieuwe Verpazbrug, Matadibrug, maar ook toekomstige tramverbindingen. En leggen uit aan de hand van het RUP Oude Dokken waar toekomstige groenzones komen en wij bezoeken de aanleg van het Kapitein Zeppospark. Verder kan je de evolutie van dichtbij zien van de bouw van het nieuwe Stadsgebouw met daarin een lagere school, een crèche, buitenschoolse opvang en een buurtsporthal. En ook de werf van het nieuwbouw deelproject ‘De Nieuwe Dokken’ van ca 400 woningen en innoverende warmtenetten langs de Schipperskaai is van dichtbij te volgen. Aan de overkant van het Houtdok gaan wij de werf van het nieuwbouw deelproject “Stapelplein” bewonderen. Kom dus zeker de maritieme sfeer opsnuiven midden in de stad en kom mee flaneren op de nieuw aangelegde Schipperskaai en langs de gerenoveerde kaaimuren in Houtdok, Handelsdok en Achterdok. Max. 40 deelnemers. Om 15u00 is de bus terug en kan er aangesloten worden bij de demo's op het Forum Publieke Ruimte en aansluitend de plenaire sessie met o.a. Braempraat door Dimitri Leue en de uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte 2019.

Fietstocht 'Klein en groot groen in de stad' (VOLZET)
12:55 - 14:30
Fietstocht 'Klein en groot groen in de stad' (VOLZET)
Liesbet Van Loo, groendienst stad Gent
Thema
excursie, groen, duurzaamheid, participatie; inrichting

Groen kleurt letterlijk de stad. Daarnaast vormen parken vormen toffe ontmoetingsplekken, leggen mensen (samen) geveltuinen aan of steken de handen uit de mouwen om de boomtuin voor hun huis te onderhouden. In een tijdelijke leefstraat verzamelen de buren zich rond de picknickbank en hier en daar stellen scholen hun speelplaats open voor de kinderen uit de buurt. Op deze fietstocht bezoeken we klein en groter groen en leggen we de klemtoon op enkele boeiende samenwerkingen met de bewoners. Max. 15 deelnemers

12 maart 2019