Presentaties 2018

 

Impact van het circulatieplan op het openbaar domein

Straatkenmerken die ouderen uitnodigen tot wandelen en fietsen

Nijmegen, European Green Capital 2018

Hittestress, doordacht inzetten van openbaar groen

Schakelen tussen schaalniveaus, Dendervallei

Groene Functionele Belevingstrajecten

Visie op publieke ruimte vanuit kinderen en jongeren

Publieke ruimte door de bril van de stadsbouwmeester

Meerschalig, meerlagig en meervoudig ontwerpen

Publieke ruimte in dorpen

Publieke ruimte of gemeengoed

Klimaatadaptatie in het ruimtelijk beleid

Klimaatadaptatie_Overijse Zuidflank

Gezonde publieke ruimte

Aan de slag met tijdelijke invulling van publieke ruimte

Instrumenten voor de inrichting van het openbaar domein

De eetbare stad, een andere kijk op openbaar groen_stad Oostende

De eetbare stad_Stadsboerderij Turnhout

Mobipunten, nieuwe lokale mobiliteitsaanpak_stad Deinze

Mobipunten, nieuwe lokale mobiliteitsaanpak_gemeente Schoten

Leer de techniek van ‘serious gaming’

Up-to-date met lichtplannen_Eandis

Up-to-date met lichtplannen_stad Gent