Vorige edities

De vorige editie van het Congres en Forum Publieke Ruimte vond voor de derde en laatste keer plaats in Congrescentrum Lamot in Mechelen. Het dagprogramma was volledig volzet. Onder de aanwezigen waren heel wat gemeentebesturen, hogere overheden, overheidsinstellingen, studiebureaus, vakfederaties en bedrijven aanwezig.