In 2020 bestaat de Voetgangersbeweging 20 jaar! De organisatie heeft zich de voorbije jaren via Infopunt Publieke Ruimte en Octopusplan prominent geprofileerd rond publieke ruimte, schoolomgevingen en verkeerseducatie.

Om het 20-jarige bestaan te vieren, staan er dit jaar heel wat activiteiten op het programma die de voetganger en de voordelen van te voet gaan extra in de kijker zetten. Zo is er de nieuwe campagne #iedereenvoetganger, een videoportrettenreeks waarbij verschillende voetgangers aan het woord komen met als doelstelling anderen inspireren om vaker te voet te gaan. De campagne zet het te voet gaan in de kijker en ijvert voor openbare ruimte die uitnodigt om te wandelen.

Naast de campagne zal de Voetgangersbeweging aanwezig zijn met een feeststand op diverse evenementen en congressen, staat het maartnummer van het Tijdschrift Publieke Ruimte in het teken van voetgangers, zal er een SuperStrapdag (stappen en trappen naar school) in september doorgaan en nog veel meer.