> Stand 27

Het vergroenen van onze leefomgeving is een van de belangrijkste middelen om onze steden leefbaar te maken en te houden. Volwassen, functionele bomen zijn daarbij de meest efficiënte en effectieve manier om slechte leefomstandigheden en de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Geef bomen de ruimte
De gemiddelde levensverwachting van een stadsboom is tien jaar… TreeBuilders zorgt ervoor dat bomen in een stedelijke omgeving kunnen uitgroeien tot volwassen en functionele bomen. Op die manier plukken wij de voordelen die gezonde bomen ons te bieden hebben. Onze missie: samen verhogen we de levensverwachting van stadsbomen, creëren we duurzame landschappen en scheppen we leefbare steden.

Boombunkersysteem
Daarvoor moet een boom kunnen groeien. Want slechts de volwassen bomen zijn functioneel en leveren ons voordeel op. De basis voor het verhogen van die levensverwachting ligt in de groei. En die ligt onder de grond. TreeBuilders ontwikkelde het TreeParker systeem: een ondergrondse groeiplaatsconstructie voor bomen in verharding. Het boombunkersysteem is tevens een regenwateropvangsysteem én bioretentiesysteem.

Hooverplein
Hooverplein in Leuven

Groen, grijs en blauw
TreeBuilders levert groeiplaatsconstructies over de hele wereld. Met een uitmuntende kennis van de verschillende beschikbare systemen, adviseert en begeleidt TreeBuilders uw project. Voorzien van geavanceerde, duurzame oplossingen op maat voor stadslandschappen, waarin wij zowel boomtechnische als civieltechnische eisen combineren.

Kijk voor meer informatie op www.treebuilders.eu