Ruimte in Vlaanderen komt meer en meer onder druk te staan. De publieke ruimte zal complementair worden met de eigen privatieve ruimte maar dan moet deze wel aanlokkelijk en multi-functioneel zijn om mensen te overtuigen hiervan gebruik te maken. Mensen aanzetten om verwonderd te zijn over hun omgeving en ook effectief gebruik te maken van de beschikbare ruimte en de invulling ervan.

Met de sessie “Straatmeubilair anders bekeken” willen we voorbeelden geven wat de mogelijkheden zijn buiten de stereotype elementen van zitbanken en uitrusting voor de openbare ruimte. Voorbeelden van creatieve projecten en apart gebruik van straatmeubilair komen in deze sessie aan bod.

www.servibo.be

Escofet – Milenio zitbanken / Lungo Mare landschapselement