Ruimte in Vlaanderen komt meer en meer onder druk te staan. De publieke ruimte zal complementair worden met de eigen privatieve ruimte maar dan moet deze wel aanlokkelijk en multi-functioneel zijn om mensen te overtuigen hiervan gebruik te maken. Mensen aanzetten om verwonderd te zijn over hun omgeving en ook effectief gebruik te maken van de beschikbare ruimte en de invulling ervan.

www.servibo.be

Escofet – Milenio zitbanken / Lungo Mare landschapselement