Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) heeft als opdracht de technische vooruitgang in de wegenbouw door onderzoek, ontwikkeling en kennisoverdracht te bevorderen. Als private researchinstelling van openbaar nut staat het ten dienste van de openbare en private partners (wegenbouwbedrijven en wegbeherende overheden) in de wegenbranche. Het Centrum werkt ook nauw samen met alle andere partners uit de sector – producenten van materialen en fabrikanten van materieel, controle-, certificatie- en normalisatie-instellingen, het onderwijs in alle vormen en op alle niveaus, adviesbureaus en ontwerpers, en controle- en beproevingslaboratoria.

Onze visie, vakgebieden, kerntaken en medewerkers sluiten nauw aan op de noden van de wegenbranche.

Daartoe steunen wij op een totaalvisie van de weg als volwaardig onderdeel van een integraal en duurzaam vervoersysteem met aandacht voor alle weggebruikers, de leefomgeving en de sociaaleconomische context. Duurzame ontwikkeling door innovatie is de leidraad voor alle activiteiten in het Centrum.

Ons werkterrein strekt zich uit over tal van vakgebieden – van materialen, ontwerp en uitvoering over onderhoud en beheer tot verkeersveiligheid, mobiliteit, wegbebakening en leefmilieu –, evenals over het hele Belgische grondgebied en buiten onze landsgrenzen.

Door de verschillende opleidingen van de ruim honderd OCW-medewerkers kunnen multidisciplinaire teams worden samengesteld voor een integrale aanpak bij het vervullen van de kerntaken.

Die kerntaken zijn onderzoek en ontwikkeling, dienstbetoon aan vakmensen en kennisoverdracht.

www.brrc.be