Groen beweegmomentum

Heel wat kommer en kwel de laatste paar maanden, maar de Corona-crisis heeft ook zijn positieve zijde. De Belg is de publieke ruimte gaan herontdekken en … waarderen. Liefst 60% van ons ging ook opnieuw wandelen, lopen of fietsen. En dat zo’n gezonde levensstijl ook echt belangrijk is, werd gaandeweg duidelijk in de cijfers. Experten bevestigen dat een fitte bevolking ook een meer weerbare bevolking is. Fitte mensen kunnen Corona niet vermijden, maar hebben wel beduidend minder kans om op intensieve zorgen te belanden.

Green exercises in de Great Outdoors

Het belang van groene publieke enerzijds en bewegen als ‘natuurlijk’ geneesmiddel anderzijds was al veel langer gekend, maar het wordt nu ook overal onderstreept. “Dit is een fantastisch momentum”, zeggen de experten. “Dit mag niet eindigen als de Corona-maatregelen verder versoepelen.” Ze zijn het er roerend over eens dat we die gezonde levensstijl ook na de crisis moeten blijven promoten.  Daarvoor moeten natuurlijk andere maatregelen getroffen worden, op allerlei vlakken. Er zal bv. meer moeten geïnvesteerd worden in preventie, in beweegvriendelijke publieke ruimtes en in een drempelverlagend beweegaanbod. En daarvoor is een integrale aanpak nodig, één die over de verschillende beleidsdomeinen heen reikt.

Integrale aanpak

Het is al meermaals bewezen dat zo’n samenwerking over verschillende pijlers heen een cruciale voorwaarde is voor het welslagen van een project. Ook om mensen meer te laten bewegen zal er dus moeten samengewerkt worden. Willen we de bevolking laten genieten van de gezondheidsvoordelen die aan bewegen verbonden zijn, dan is er nood aan slim, lokaal beweegbeleid. En daarin heeft elke pijler zijn bijdrage. Alleen zo kunnen we komen tot structurele gedragswjizigingen. In dit geval: mensen meer laten bewegen. Maar hoe begin je daaraan?

Hardware – software – orgware

Mensen worden actiever naarmate er zich meer beweegmogelijkheden in hun omgeving bevinden (hardware). Maar om mensen in beweging te krijgen is meer nodig dan alleen het creëren van een beweegvriendelijke omgeving. Wil je de vruchten plukken van die omgeving, dan moet er ook voldoende aandacht zijn voor een aangepast aanbod (software). Die moet zo georganiseerd worden dat potentiële gebruikers ook gemotiveerd worden om ermee aan de slag te gaan (orgware). Klinkt wat omslachtig allemaal?

Praktijkvoorbeeld – de beweegbank

In deze webinar gaan we er dieper op in aan de hand van een voorbeeld uit onze praktijk: de beweegbank.

www.ipitup.be

Beweegbank