Al decennialang levert Goede Speelprojecten een bijdrage aan kwaliteitsvolle publieke ruimten. Aantrekkelijke, robuust vormgegeven speelobjecten dragen niet alleen bij tot ontmoeting, tot samenspel, maar bovenal tot het gebruik daarvan.

Voor kinderen is de leefomgeving per definitie een sociaal-pedagogische setting. Een toegankelijk, groen gebied waar ontmoeting, contact, beleving, beweging, sport en spel voor iedereen bereikbaar is.

De verstedelijking rukt op, wereldwijd lijkt de stad een magneet. In België groeit ca. 60% van de kinderen op in de stad.  De stad groeit echter niet meer naar buiten, maar vooral binnen de eigen stadsgrenzen en als het even kan vooral naar boven. Steden moeten op veel plekken de hoogte in om spaarzaam met de ruimte om te gaan. Waardoor er kansen ontstaan voor duurzaamheid: meer groen bergt meer en makkelijker regenwater, meer groen zorgt voor een betere temperatuurregeling, meer groen versterkt openbare ruimte en meer groen vergroot als luchtfilter. En niet in de laatste plaats: meer groen is goed voor kinderen!

Spelen, het zit in onze natuur.

 

www.speelprojecten.be  /  www.studiojanooms.nl