De fietspadsteen – comfortabel, zo vlak als een biljart

FEBESTRAL is de deelvereniging van FEBE (de federatie van de prefabbetonindustrie) waarbinnen de fabrikanten van betonproducten voor de bestratingsmarkt zich verenigen. Onder het productengamma van FEBESTRAL vallen onder meer betonstraatstenen, betontegels, lijnvormige elementen en toebehoren voor de publieke ruimten.

Het woon-werkverkeer met de fiets neemt toe. Ook in onze vrije tijd springen we vaker in het zadel. Meer dan ooit zijn herkenbare, ononderbroken en comfortabele fietspaden een must. Fietspaden, opgebouwd met de fietspadsteen, voldoen aan al deze vereisten.

De ondergrond van fietspaden moet echter toegankelijk blijven. Zeker in de bebouwde kom waar nutsleidingen en rioleringsaansluitingen zich vaak onder het fietspad bevinden. De fietspadsteen is uiterst geschikt voor herstellingswerken. Hij is vlot te verwijderen en makkelijk terug te plaatsen.

Fietspadtegel

Op het Forum Publieke Ruimte zal u de mogelijkheid hebben om de vlakheid van de fietspadsteen te testen aan de hand van een biljarttafel.

www.febestral.be