Glenn Deliège

cocent/onderzoeker bij KASK & Conservatorium/HOGENT en Howest

Glenn Deliège is doctor in de wijsbegeerte en gespecialiseerd in de landschaps- en milieufilosofie. In het verleden werkte hij onder meer aan de KU Leuven en de RU Nijmegen aan projecten over ethische aspecten van het natuurbehoud. Sinds enkele jaren doceert hij landschaps- en dierenfilosofie aan verschillende opleidingen aan het KASK & Conservatorium/HOGENT en Howest. Daarnaast verzorgt hij er workshops ruimtelijk ontwerpen voor dieren aan de opleiding landschapsarchitectuur en voert hij in het onderzoekscentrum Futures through Design onderzoek naar de rol die dieren spelen bij het (ruimtelijk) ontwerp. Dit onderzoek leidde onder meer tot de publicatie van het boek 'Dierschap. Naar een gedeelde ruimte voor mens en dier' (met Sylvie Van Damme).