dinsdag 9 mei 2023, 10:30 - 11:20Thema Leefkwaliteit

Verbindende publieke ruimte voor kinderen en jongeren

Jeugdvriendelijke en duurzame planning gaan samen!

Hoe voorzien we, bovenop alle programma's en eisen voor onze ruimtes, voldoende ruimte voor kinderen en jongeren? Waar moeten we voor (en met hen) ruimte maken en hoe laten we dit samen sporen met al die andere ambities? En welke plaats krijgen tieners in dit verhaal?


Duurzame planning is planning voor de volgende generaties. Kinderen en jongeren zijn die eerstkomende generatie. Wanneer we nadenken over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, is het dus logisch om jeugdvriendelijke en duurzame planning samen te laten sporen, Bovendien zijn kinderen en jongeren verrassend goed in staat om mee nadenken over de ruimtelijke ontwikkeling van hun buurt, dorp, gemeente of stad. Opvallend daarbij is dat zij dit vaak spontaan doen vanuit een maatschappelijk denken, waarbij publieke ruimte centraal staat. Méér nog dan andere bewoners zijn zij ook bereid om rekening te houden met andere doelgroepen. In deze presentatie laten we inspirerende voorbeelden zien uit grote en kleinere gemeenten.