dinsdag 9 mei 2023, 10:30 - 11:20Thema Mobiliteit

Actief en belevingsvol op pad langs trage wegen

Trage wegen als deel van het lokaal mobiliteitsbeleid

Vlaanderen telt 40.000 km trage wegen. Dat zijn heel veel kansen voor fijne verplaatsingen, te voet of met de fiets, zowel functioneel als recreatief. Inzetten op het verbinden en verknopen van deze buiten-gewone wegsegmenten in een traag netwerk, maakt dat ze volwaardige alternatieve routes bieden, en een dorpskern, buurt, stad of regio van haar meest verrassende en groene kant tonen. Hoe krijg je deze trage wegen op de radar van inwoners? Welke tools kunnen lokale besturen inzetten om het netwerk uit te breiden en te versterken? En hoe kan inzetten op trage wegen overlappen met andere beleidsdoelstellingen, onder andere rond mobiliteit, modal shift en veilige verplaatsingen? Het tragewegenplan van Antwerpen, aangevuld met voorbeelden en inzichten uit andere gemeenten, toont hoe inzetten op trage wegen loont.