dinsdag 9 mei 2023, 14:45 - 15:35Thema Leefkwaliteit

Leefbuurt Ottenburg

Integrale aanpak voor de herinrichting van de publieke ruimte

Leefbuurten zijn levendige, klimaatrobuuste en autoluwe buurten waar het aangenaam wandelen, fietsen én wonen is. De inrichting van het publieke domein draagt er bij aan de evolutie naar veilige, gezonde, sociale en duurzame gemeenten door de verkeersfunctie te overstijgen en ruimte te bieden voor een meer gevarieerde invulling. Tijdens deze presentatie nemen we je mee in het verhaal van leefbuurt Ottenburg in Huldenberg, een van de zeven gemeenten die door het Team Vlaams Bouwmeester ondersteund worden in deze transformatieopgave. We geven inzicht in de ambities van het gemeentebestuur, de vertaling ervan in een goed projectdossier en de hindernissen die aandacht vragen. We belichten het cocreatieve proces dat tot de aanstelling van een multidisciplinair ontwerpteam heeft geleid. Met leefbuurt Ottenburg toont Huldenberg dat ook kleinere gemeenten op participatieve wijze aan de slag kunnen met een geïntegreerde aanpak van het publieke domein.