dinsdag 9 mei 2023, 14:45 - 15:35Thema Mobiliteit

Voetgangersplan stad Gent

Strategische ambities en concrete acties

Eind 2022 keurde de stad Gent haar eerste voetgangersplan goed. Het zet in op drie strategische ambities, vertaald in zestien concrete acties voor de lopende bestuursperiode. In deze sessie lichten we het plan toe, nemen je mee naar enkele inspirerende voorbeelden en tonen ten slotte enkele concrete acties die we aan het realiseren zijn.