dinsdag 9 mei 2023, 13:55 - 14:55Thema Klimaat

Antwerpen Breekt Uit

Van droom naar realiteit

Wat in 2017 begon als een droom van enkele burgers en buurtcomités in de Sint-Andrieswijk, mondde uit in het stadsbrede traject ‘Antwerpen Breekt Uit’ om de publieke ruimte meer toekomstbestendig en klimaatadaptief te maken. Antwerpen is pionier in het realiseren van tuinstraten en groenblauwe onthardingsprojecten in zowel een sterk verstedelijkte alsook een meer randstedelijke context. Het begon met het experimenteren in vijf wijken met inspraak van burgers, met materialen, waterambitie en nieuw groenbeer. Anno 2023 zijn nieuwe participatiemethodieken, ontwerptools en onderhoud verankerd in de procedure van heraanleg. Antwerpen speelt in samenwerking met verschillende partners een voortrekkersrol in Vlaanderen via inspiratiesessies, het delen van kennis, ervaringen en tools. Het waarom, hoe en wat vanaf het prille begin tot vandaag wordt in deze sessie uitgeklaard.