dinsdag 9 mei 2023, 11:50 - 12:40Thema Mobiliteit

Vademecum weginfrastructuur, deel Natuurtechniek

Begin dit jaar verscheen het Vademecum weginfrastructuur: deel Natuurtechniek. Het is een praktische en technische handleiding. Ze is vooral voor planners en ontwerpers van weginfrastructuur een ondersteuning en stimulans voor het toepassen van natuurtechnische maatregelen bij infrastructuurprojecten, zowel langs gemeente- als gewestwegen.