Samen werken aan infrastructuurprojecten

Grote lijninfrastructuren vormen veelal een grote barrière voor tal van functies (ecologie, duurzame mobiliteit, sociale cohesie, edm.). Bij het ontwerp van de infrastructuur kunnen echter maatregelen worden getroffen om de barrière-werking te verminderen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden licht het Agentschap Wegen en Verkeer toe hoe hier in Vlaanderen …

Groene straten: naar een permanent nieuwe inrichting

Er bestaan heel wat voorbeelden van een tijdelijke straatherinrichting waarbij bewoners de openbare ruimte heroveren op de auto. De inwoners van de Korte Veluwestraat gingen een stap verder. Samen met het Mechelse stadsbestuur gingen ze over tot een permanente herinrichting waarbij stenen plaats maakten voor groen en zitbanken verschenen waar …

Hoe worden steden ‘smart’ in hun publieke ruimte? + demo’s

In deze workshop/sessie zullen Nathalie Dumarey (stafmedewerker organisatieontwikkeling-smart cities VVSG) en Dimitri Lefevre (diensthoofd ICT Gemeente Knokke-Heist) een toelichting bezorgen van welke projecten er binnen centrumsteden en kleinere lokale besturen leven rond het thema smart city. Lopende projecten, projectaanvragen, en terugkerende positieve/negatieve ervaringen komen aan bod. Op het einde van …

Fietstocht ‘Klein en groot groen in de stad’ (Volzet)

Groen kleurt letterlijk de stad. Daarnaast vormen parken vormen toffe ontmoetingsplekken, leggen mensen (samen) geveltuinen aan of steken de handen uit de mouwen om de boomtuin voor hun huis te onderhouden. In een tijdelijke leefstraat verzamelen de buren zich rond de picknickbank en hier en daar stellen scholen hun speelplaats …

Ruimtelijk sturen in een detailhandelsbeleid

De provincie Antwerpen levert expertise aan gemeenten om een detailhandelsvisie uit te werken met aandacht voor kernversterking en sturen van ontwikkelingen in de periferie. Hoe bepaalt de publieke ruimte het succes van een doordacht detailhandelsbeleid? Hoe kunnen we gaan sturen door het inschakelen van ruimtelijk instrumenten. Welke ruimtelijke maatregelen kunnen …

Workshop: Publieke ruimte in het Oost-Vlaams kerngebied

Het Oost-Vlaams Kerngebied wordt de komende jaren geconfronteerd met een bijzondere demografische transitie. Er worden naar schatting 15 tot 25% meer inwoners in deze regio verwacht tegen 2050. De vergrijzing en ‘verkleuring’ van onze maatschappij zullen zich verder doorzetten. Deze groei zal zich niet overal in deze regio even sterk …

Samen werken aan landschapsinrichting: Groenpool Parkbos Gent

Het Parkbosproject beoogt de uitbouw van een multifunctionele groenpool van ca. 1200 ha ten zuiden van Gent. De volledige realisatie van dit omvangrijke project is een werk van lange adem, en kan alleen met de inzet én samenwerking van verschillende overheidsdiensten en besturen. In gedragen partnerschap wordt er stilaan vorm …