Laatste nieuws

Mechelen wint prestigieuze Prijs Publieke Ruimte 2018

© Joost Joossen / Stad Mechelen

De Bruul is de mooiste winkelstraat van het land

Mechelen wint prestigieuze Prijs Publieke Ruimte 2018

GENT, 13 maart – Dinsdag werd tijdens het jaarlijkse Congres Publieke Ruimte in het ICC Gent de spraakmakende Prijs Publieke Ruimte uitgereikt. De onderscheiding ging dit jaar naar de Stad Mechelen voor de herinrichting van de centrale as ‘Mechelen Boulevard Leeft!’. De verbinding tussen Vijfhoek en Grote Markt is een echte wandelboulevard met gezellige pleintjes en veel aandacht voor groen, water, spelelementen en fietsvoorzieningen. Mechelen mag prat gaan op de mooiste winkelstraat van het land en de jury noemt de stad een voorbeeld voor andere steden.

De Prijs Publieke Ruimte wordt sinds 2008 uitgereikt door Infopunt Publieke Ruimte, het kenniscentrum van de Voetgangersbeweging dat ijvert voor meer kwaliteit in de openbare ruimte. Met de prijs beloont de organisatie goed opdrachtgeverschap en pleit ze voor  aangename, veilige en duurzame publieke ruimten op mensenmaat. Infopunt Publieke Ruimte vertegenwoordigt 45 Vlaamse gemeentebesturen, twaalf Vlaamse overheidsinstellingen en beroepsfederaties en negentig ondernemingen en organisaties die actief zijn op vlak van openbare ruimte. Naast Mechelen waren de genomineerden dit jaar de stad Antwerpen (tijdelijke inrichting Moorkensplein, Borgerhout), de stad Leuven (Dijledelta en Sluispark), de stad Kortrijk (herinrichting voorplein Textuurmuseum) en de gemeente Zwalm (herinrichting dorpskern Roborst).

Systematische en consequente aanpak

Mechelen werd in het verleden reeds meermaals genomineerd met de heraanleg van de Korenmarkt, de Katelijnestraat en vorig jaar nog met de Rik Wouterstuin. In 2017 won de stad ook de Publieksprijs Publieke Ruimte, waarvoor burgers online kunnen stemmen. Dit jaar heeft burgemeester Somers de hoofdvogel beet. Volgens juryvoorzitter Jan Vilain zat dit er aan te komen. “Mechelen heeft een systematische en consequente aanpak gevonden voor zijn openbare ruimte die de rust, sereniteit en samenhang in de stad bevordert. De stelselmatige vernieuwing van de publieke ruimte duidt op een gezonde stedelijke dynamiek.”

Antwoord op onlineshoppen

Mechelen maakt zijn historische vlieten opnieuw tastbaar en beleefbaar in het stadsbeeld. Dat ook in een winkelomgeving doen, getuigt volgens de jury van inzicht en durf. Jan Vilain: “Het opnieuw vormgeven van winkelstraten is geen gemakkelijke opgave. Vandaag zien we dat niet langer het aantal parkeerplaatsen centraal staat, maar wel de ruimte voor de voetgangers. Lokale besturen zijn zich ervan bewust dat ze met de inrichting van publieke ruimte weerwerk kunnen bieden aan onlinewinkelen en randstedelijke shoppingcentra. Zonder levendige middenstand bloeden stads- en dorpscentra dood. Een aantrekkelijke winkelomgeving lokt klanten en investeerders. Bovendien is er in een winkelstraat meer plaats voor passanten wanneer de ruimte niet wordt ingenomen door lege geparkeerde auto’s.”

De totaalaanpak van Mechelen is volgens de jury een voorbeeld voor andere steden. Het stadsbestuur ontving een betontegel met de vermelding van de prijs die later in het straatbeeld kan worden geïntegreerd. Het ontwerp van de vernieuwde winkelomgeving is het werk van het consortium Maxwan – Antea Group.

 

 

Publieksprijs voor Zwalm

© Sweco Belgium

Via een online poll kon het grote publiek zijn favoriet kiezen uit de vijf genomineerde projecten. Boven alle verwachting ging de Publiekeprijs Publieke Ruimte niet naar een van de grote steden maar naar de gemeente Zwalm. Het gemeentebestuur maakte werk van een herinrichting van het pittoreske dorpje Roborst. Met eenvoudige ingrepen en zonder overbodige franjes werd het authentieke karakter van de dorpskern is met veel respect voor de historische identiteit hersteld.  Het resultaat getuigt van een evenwicht tussen het fragiele karakter van het dorp als woonplaats en de toeristische aantrekkelijkheid voor de vele wandelaars en fietsers. Sweco Belgium ontwierp de dorpskernvernieuwing van Roborst.

 

Beleef het Forum Publieke Ruimte

Tussen de lezingen door heeft u tijd om het Forum Publieke Ruimte te bezoeken. Ruim 36 bedrijven en organisaties staan klaar om de nieuwste producten en diensten voor openbare ruimte te tonen en hun expertise met u te delen. Er staan ook heel wat activiteiten op het programma.

– Ontdek verscheidene boomsoorten en heesters in het mini-arboretum
– Bezoek de nieuwste speelcontainer van de stad Gent
live mozaïeken van een plantenbak door kunstenaar Roeland Kotsch (project van de stad Leuven)
– Tekenaar Roger Verlinden maakt uw portret of karikatuur
Bomenwandeling in het Citadelpark (vooraf inschrijven)
Gentse Belleman roept de activiteiten en sessies om

Lees meer.

Nijmegen, European Green Capital 2018

Tijdens het Congres Publieke Ruimte komt Ton Verhoeven, sr. adviseur water en groen van de Gemeente Nijmegen, vertellen over de aanpak waarmee zijn stad werd uitgeroepen tot European Green Capital. De Europese Groene Hoofdstad  is een initiatief van de Europese Unie. Nijmegen is de eerste Nederlandse stad die deze titel krijgt. De Gemeente Nijmegen vult het programma voor 2018 in, samen met heel veel partijen uit de stad. Een van de belangrijkste doelstellingen in Nijmegens European Green Capital campagne is de betrokkenheid van burgers en ondernemingen om van Nijmegen een gezonde en welvarende stad te maken. De stad ambieert om tegen 2045 energieneutraal te zijn en tegen 2050 klimaatbestendig. Om deze doelstellingen te bereiken wordt beroep gedaan op lokale stakeholders waaronder burgers, ondernemingen en kennisinstellingen. Lees meer.

Publieke Ruimte en de impact op energie en klimaat

Publieke ruimte biedt heel wat kansen voor het beleid rond klimaat en energie. Vanzelfsprekend worden ook deze thema’s behandeld op het Congres Publieke Ruimte. We sommen voor u op welke sessies dieper ingaan op de relatie klimaat en energie.

– Schakelen tussen schaalniveaus
– Up-to-date met lichtplannen
– Bomenwandeling Citadelpark
– Meerschalig, meerlagig en meervoudig ontwerpen
– Effecten van IoT op intelligente buitenverlichting
-…..


 

Op verkenning in en rond Gent

Op maandag 12 maart kan u vanaf de middag tijdens vijf verrassende excursies de sfeer in en rond de stad Gent opsnuiven. Twee fietstochten en twee wandelingen doorheen de Gentse binnenstad brengen u langsheen enkel nieuwe realisaties. U ontdekt het water in de stad, openbaar groen, diverse speelcontainers, nieuwe woonstraten en pleinen, de Gentbrugse Meersen, en veel meer. U kan op 12 maart ook opteren voor de busexcursie naar de Gentse koppelingsgebieden. De Vlaamse Landmaatschappij richt in de Gentse kanaalzone zestien groene gebieden in die dorpskernen slim verbinden met de Gentse haven. Kom alles te weten over grondenruil, bewonersbetrokkenheid, habitatcreatie en de huisstijl van inrichtingselementen. Het aantal deelnemers voor de excursies is beperkt, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Schrijf hier in.

Mobiliteit en verkeersveiligheid onder de loep

Tijdens het Congres Publieke Ruimte staan we stil bij  de raakvlakken en wisselwerking tussen openbare ruimte en andere beleidsdomeinen. In de volgende nieuwsbrieven komt u er meer over te weten. Vandaag nemen we de relatie tussen publieke ruimte, mobiliteit en verkeersveiligheid onder de loep.

Een kwaliteitsvolle inrichting van de publieke ruimte bevordert  duurzame mobiliteit en verbetert de verkeersveiligheid. Het ligt dan ook voor de hand dat verkeerskundigen steeds meer aandacht hebben voor de inrichting van de publieke ruimte. Een te enge focus op verkeersveiligheid leidt anderzijds meestal niet tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte.  Daardoor gaan kansen verloren op vlak van duurzame mobiliteit, gezondheid, natuurontwikkeling, biodiversiteit, jeugdbeleid, enz. Het congresprogramma besteedt daarom veel aandacht aan het verband tussen mobiliteit, verkeersveiligheid en de inrichting van de publieke ruimte. Als mobiliteits- of verkeersveiligheidsdeskundige, vindt ook u ongetwijfeld uw gading in het boeiende lezingenprogramma en kan u op het forum kennis maken met heel wat vernieuwende producten en diensten. 

We zetten enkele suggesties op een rijtje:

–       Op zoek naar IPOD, TIOD, Lego, Green, Broche, Meersen,…

–        Mobipunten, naar een nieuwe lokale mobiliteitsaanpak

–        Groene Functionele Belevingstrajecten

–        Impact van het Gentse circulatieplan op het openbaar domein

–        Straatkenmerken die ouderen uitnodigen tot wandelen en fietsen

–        Mobility as a serious game, op een speelse wijze met stakeholders een mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid uitwerken

–        Gezonde publieke ruimte

–        Beheer van voet- en fietspaden

–        Retroflex bestrating, verhoogde reflectie voor een optimalisatie van de zichtbaarheid

–        Het riooldeksel zit in de weg

–        Strategisch werken aan ruimte op kindermaat