Host: Tim Verheyden

journalist, reportagemaker VRT NWS en Canvas bij

Sluiten

Host: Tim Verheyden

Tim Verheyden is journalist en reportagemaker bij VRT NWS en Canvas. Zo werkt Verheyden voor het onderzoeksprogramma Pano en maakte hij voor Canvas de reeksen 'Facebook' en 'Privacy'. Hij zal het congres in goede banen leiden.  

Cathy Berx

Gouverneur bij Provincie Antwerpen

Sluiten

Cathy Berx

Sinds 2008 is Cathy Berx gouverneur van de Provincie Antwerpen.  Zij studeerde Rechten aan de Universiteit Antwerpen, en sinds 2000 doceert zij er ook als professor bij de Faculteit Rechten. Ze was ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW (2001-2007) en nationaal vicevoorzitter van CD&V (2003-2008).  Vanaf 2004 tot 2008 zetelde ze in het Vlaams Parlement. Cathy Berx was topadviseur van voormalig minister-president en eerste minister Yves Leterme. Van 2007 tot 2008 zetelde ze in de Antwerpse gemeenteraad. Cathy Berx is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, van de vzw Bolster en van het bestuurscomité Fonds BELvue.  Zij is bovendien ook lid van de Raad van Bestuur van HETPALEIS, de Monty Kultuurfaktorij en van de Consultatieve Commissie voor het toekennen van Adellijke Gunsten,...Zij schreef boeken, artikelen en bijdragen over diverse onderwerpen.

Sabine Miederna

Beleidsmedewerker inspraak en kindvriendelijke publieke ruimte bij Kind & Samenleving vzw

Sluiten

Sabine Miederna

Sabine Miedema is socioloog en stafmedewerker bij het kennis- en expertisecentrum Kind & Samenleving. Vertrekkend vanuit de stem van kinderen en jongeren probeert zij de leefwereld van kinderen en jongeren te verbeteren, met de focus op de sociale en fysieke aspecten van de publieke (speel)ruimte en mobiliteit. Ze werkte afgelopen jaren oa rond het thema 'meisjes en de publieke ruimte'.

Marjolein Weemaes

directeur Business Development & Innovatie bij Aquafin

Sluiten

Marjolein Weemaes

Marjolein Weemaes is directeur Business Development en Innovatie bij de Vlaamse rioolwaterzuiveraar Aquafin. Ze begon er haar carrière als onderzoeker en leidde nadien de R&D afdeling van het bedrijf. Vandaag is ze als directeur onder meer verantwoordelijk voor de samenwerking met de Vlaamse steden en gemeenten op het gebied van afvalwater- en hemelwaterbeheer.

Bram Roelant

Coördinator bij Mobipunt vzw

Sluiten

Bram Roelant

Sinds 2020 is Bram Roelant coördinator van Mobipunt vzw. Samen met Pieter Deschamps vult hij momenteel de rol in als Externe ondersteuning Hoppinpuntenmanager voor DMOW en leidde hij de vorming van de Ontwerpwijzer Hoppinpunten in goede banen. Mobipunt vzw inspireert, ondersteunt en begeleidt samen met Mpact, Infopunt Publieke Ruimte en Autodelen.net Vlaamse en lokale overheden bij de inrichting    

Maud Vanhauwaert

Stadsdichter, stad Antwerpen bij

Sluiten

Maud Vanhauwaert

Maud Vanhauwaert schrijft en maakt. Ze behaalde een masterdiploma Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Antwerpen en een masterdiploma Woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen, waar ze nu zelf doceert. Voor haar poëziedebuut ‘Ik ben mogelijk’ (2011, uitgeverij Querido) kreeg ze de Vrouw Debuut Prijs, voor haar bundel ‘Wij zijn evenwijdig_’ (2014, Querido) de Hughues C. Pernathprijs en de Publieksprijs van de Herman De Coninck- wedstrijd. In haar werk zoekt ze naar speelse theatrale vormen om poëzie publiekelijk te maken. Met haar performances trad ze op, op radio en tv, in binnen- en buitenland, van opera tot schapenstal.  Ze werd aangesteld tot ereburger van de stad Veurne en 2018-2019 was ze stadsdichter van Antwerpen. In mei 2020 verscheen Het stad in mij (Das Mag), dat werd bekroond met de Jan Campertprijs 2020. www.maudvanhauwaert.be

Michaël Vandebril

coördinator Antwerpen Boekenstad, dichter, literair organisator, curator van Kunstenfestival Watou. bij

Sluiten

Michaël Vandebril

Michaël Vandebril is sinds 2003 werkzaam als coördinator van Antwerpen Boekenstad, waarvan het Antwerpse stadsdichterschap een van de in het oog springende projecten is. In 2004-2006 was hij artistiek leider van ABC2004, het programma waarmee Antwerpen uitpakte als UNESCO World Book Capital 2004. Vandebril is ook actief als dichter, literair organisator en curator. Hij is dit jaar curator van het Kunstenfestival Watou dat op een avontuurlijke manier beeldende kunst verbindt met poëzie in de context van een dorp.

Michiel Van Driessche

Landschapsarchitect bij Felixx Landscape Architects & Planners

Sluiten

Michiel Van Driessche

Michiel Van Driessche is landschapsarchitect en oprichter van Felixx Landscape Architects & Planners. Zijn kracht als ontwerper ligt in ruimtelijk onderzoek en grootschalige planningsprojecten, evenals in complexe openbare ruimte projecten. Michiel is voornamelijk verantwoordelijk voor de internationale portfolio van Felixx.

Anne Delanote

Expert Duurzame Mobiliteit, Fluvius bij

Sluiten

Anne Delanote

Anne Delanote is actief als expert Duurzame Mobiliteit bij Fluvius en streeft vanuit die rol naar een goede maatschappelijke ondersteuning i.k.v. groene mobiliteit. Zij kan intussen teren op heel wat ervaring in deze materie: reeds 10 jaar geleden was Anne al betrokken bij de proeftuinprojecten en begeleidde zij het "EVA"-project ("Elektrische Voertuigen in Actie").

Sandy Andriaensens

bij Proefcentrum voor Sierteelt

Sluiten

Sandy Andriaensens

Sandy Adriaenssens is coördinator van de Afdeling Groen bij het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en heeft 15 jaar ervaring in het onderzoek, zowel academisch als praktijkgericht. Als bio-ingenieur bos- en natuurbeheer werkte ze eerst voor Universiteit Gent en VMM, en sinds 2016 voor PCS waar ze het praktijkgericht onderzoek en demonstraties voor groenvoorzieners en tuinaannemers leidt.

Patricia De Somer

Directeur stadsontwikkeling en programmaregisseur bij Stad Antwerpen

Sluiten

Patricia De Somer

De sessie 'De Grote Verbinding: zo gaan de 7 Ringparken er uitzien' wordt ingeleid door Patricia De Somer.

Heleen Geeraert

Strategisch manager verkeer en mobiliteit bij Lantis

Sluiten

Heleen Geeraert

Jan Verhaert

directeur mobiliteit bij Stad Antwerpen

Sluiten

Jan Verhaert

Riet Steel

Stafmedewerker, SAAMO, Oost-Vlaanderen bij

Sluiten

Riet Steel

Riet Steel is van opleiding pedagoog en deed ervaring op als praktijkgericht onderzoeker rond sociaal-cultureel werk en sociaal-ruimtelijke kwesties. De voorbije zeven jaar ondersteunde ze het opbouwwerk in Vlaanderen en Brussel vanuit Samenlevingsopbouw Vlaanderen en SAM vzw. Sinds kort werkt ze als stafmedewerker voor SAAMO Oost-Vlaanderen.

Jolijn De Haene

Coördinator bij Netwerk Jeugdvriendelijk

Sluiten

Jolijn De Haene

Jolijn werkt als coördinator van het Netwerk Jeugdvriendelijk en als stafmedewerker bij het team Breed Jeugdbeleid van Bataljong. Haar focus ligt daar op kind- en jeugdvriendelijkheid. Ze bracht ook 7 jaar door op HOGENT zowel binnen onderzoek, dienstverlening als onderwijs. Haar expertise ligt bij de doelgroep jongeren en bij thema’s als burgerschap, vrije tijd, publieke ruimte en diversiteit.

Marjan Moris

Xpeditions, Universiteit Antwerpen bij

Sluiten

Marjan Moris

Els Huigens

Fris in het Landschap bij Fris in het landschap

Sluiten

Els Huigens

Els Huigens is landschapsarchitect bij Fris in het Landschap, een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Sinds jaren zijn wij overtuigd dat we onze praktijk moeten inschrijven in dit klimaatverhaal. De urgentie van het klimaatvraagstuk dwingt ons tot herziening van onze eigen praktijk: de verschijningsvorm van de publieke ruimte en van het landschap zal veranderen. Participatie speelt hierin een sleutelrol

Ivo Terrens

Diensthoofd investeringen en renovaties bij Vlaamse Milieumaatschappij

Sluiten

Ivo Terrens

Ivo Terrens is burgerlijk bouwkundig en startte zijn loopbaan op de studiedienst van drinkwatermaatschappij Antwerpse Waterwerken. Aan de VUB werkte hij mee aan het computerbeheer van de wachtbekkens op de Demer en de Dijle. In 1985 trad Ivo Terrens in dienst bij de Vlaamse overheid, waar hij meewerkte aan drinkwaterbevoorrading en -distributie en aan het operationeel beheer van de grote onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Thans is Ivo diensthoofd Investeringen en Renovaties bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waar hij zich als bouwheer voornamelijk toespitst op de drie grote beleidsthema’s waterbeheersingsinfrastructuur, ecologische projecten en ‘water in de stad’-projecten.

Samuel Van de Vijver

Coördinator publieke ruimte en waterplan bij Stad Antwerpen

Sluiten

Samuel Van de Vijver

Samuel Van de Vijver is burgerlijk ingenieur-architect en ruimtelijk planner met een uitgesproken fascinatie voor klimaatverandering en de impact daarvan op onze steden en landschappen. Hij was sinds 2017 projectleider van het Waterplan van de stad Antwerpen en stuurt nu als teamcoördinator verschillende projectleiders, ingenieurs en ontwerpers aan die de publieke ruimte van Antwerpen vormgeven.

Erik Wieërs

Vlaams Bouwmeester bij Vlaamse Overheid

Sluiten

Erik Wieërs

Op 17 augustus 2020 nam Erik Wieërs de functie van Vlaams Bouwmeester op. Erik Wieërs is architect en medeoprichter van het Antwerpse bureau Collectief Noord architecten. Erik Wieërs studeerde in 1987 af als architect aan de Universiteit Antwerpen (UA) en in 1991 als licentiaat wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is als hoofddocent architectonisch ontwerpen verbonden aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de UA. Van 2004 tot 2006 werkte hij ook als gastdocent aan de TUDelft. Hij was stichtend vennoot van Huiswerk architecten. In 2011 was hij medeoprichter van Collectief Noord architecten, dat gevestigd is in de Antwerpse Seefhoek. Wieërs is geïnteresseerd in de maatschappelijke dimensie van architectuur. Hij bouwde tijdens zijn loopbaan onder meer expertise op rond collectief wonen. De centrale missie van het bouwmeesterschap is het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving. De Bouwmeester en zijn team begeleiden publieke opdrachtgevers bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur. Daarnaast draagt de Vlaamse Bouwmeester bij tot visievorming en reflectie inzake architectuurkwaliteit, kwaliteitsvol ontwerpen en bouwen in de hedendaagse samenleving. De Bouwmeester treedt op als adviseur van de gehele Vlaamse Regering.

Katrien Vandenhecke

programmaregisseur laadinfrastructuur bij Stad Gent

Sluiten

Katrien Vandenhecke

Katrien Vandenhecke is de programmaregisseur laadinfrastructuur bij Stad Gent. Zij is eindverantwoordelijke voor de uitbouw van laadinfrastructuur doorheen de stad, zowel op het openbaar domein, parkeergarages, P+R's als bij bedrijven. Ze is bio-ingenieur van opleiding en wilt graag haar steentje bijdragen aan de verduurzaming van de stad.

Jos Schenk

consulent bomen, Stad Antwerpen bij Stad Antwerpen

Sluiten

Jos Schenk

Rune Gjøs

Head of the Mobility Department, Agency for Urban Environment bij City of Oslo

Sluiten

Rune Gjøs

  • Master of Science – civil engineering and transport planning, Norwegian Institute of Technology 1991
  • Transport planner in the Public Roads Administration, region of Vestfold,  from 1992
  • Chief Engineer in the Public Roads Administration, national public transport coordinator from 2000
  • Project director for the City of Oslo’s Bicycle Project in 2013
  • Head of the Mobility Department, in the Agency for Urban Environment from 2018

Ilse Claes

Beleidscoördinator bij SOLVA

Sluiten

Ilse Claes

Ilse Claes is beleidscoördinator bij intercommunale SOLVA. Ze startte bij SOLVA als projectcoördinator Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen waarbij dertien besturen samen schreven aan een klimaatplan voor de regio. De Bouwdoos is een realisatie uit dit klimaatplan.

Maaike Breugelmans

Beleidscoördinator klimaatadaptatie bij Stad Gent

Sluiten

Maaike Breugelmans

Maaike Breugelmans is bio-ingenieur, specialisatie water- en bodembeheer. Zij werkt sinds 2005 voor Stad Gent, eerst als duurzaamheidsambtenaar. Sinds 2012 is zij beleidsmedewerker klimaatadaptatie en focust ze op de uitdagingen die klimaatverandering, met meer hitte, droogte en neerslagextremen, brengen voor de stad.  

Ad de Bont

Stedenbouwkundige bij Urhahn

Sluiten

Ad de Bont

Ad de Bont is stedenbouwkundige – partner van Urhahn Stedenbouw & Strategie. Ad is auteur van de publicaties De Beweegvriendelijke Stad en Buitenkansen en expert gezonde leefomgeving. Beide boeken gaan over het beweegvriendelijker, gezonder en aantrekkelijker maken van onze leefomgeving. Hij adviseert opdrachtgevers, geeft lezingen en doet ontwerpend onderzoek naar beweegvriendelijke steden.

Shana Debrock

beleidsmedewerker departement Omgeving / doctoraatsonderzoeker bij Departement Omgeving

Sluiten

Shana Debrock

Shana Debrock is ruimtelijk planner, beleidsmedewerker visieontwikkeling en systeeminnovatie (Departement Omgeving, Vlaamse overheid) en doctoraatsonderzoeker (Universiteit Antwerpen) met een grote fascinatie voor 'underground urbanism' en manieren waarop de de ondergrond kan ingebed worden in ontwerp, planning en beleid.

José Besselink

Planoloog bij Gemeente Rotterdam

Sluiten

José Besselink

José Besselink is senior planoloog bij Stadsontwikkeling Rotterdam. 'Een aantrekkelijk stad voor mensen' is de centrale leidraad in het werk van José. Op haar initiatief was Rotterdam in 2019 gaststad voor het internationale congres Walk21, waarmee de stad de voetganger op een voetstuk wist te zetten. José is hoofdredacteur van het allereerste beleid voor de voetganger: Rotterdam Loopt.

Bart Backaert

hoofdbrigadier groendienst bij Stad Aalst

Sluiten

Bart Backaert

Bart Backaert werkt sinds 1980 bij de Groendienst van de stad Aalst en is intussen meer dan twintig jaar hoofdbrigadier. Hij heeft tijdens zijn carrière een balans gezocht tussen klassiek tuinieren en ecologisch beheer. Het stedelijk droge- en hete microklimaat en de achteruitgang van de biodiversiteit zijn vandaag zijn nieuwe uitdagingen.

Sjerp de Vries

bij Wageningen UR

Sluiten

Sjerp de Vries

Sjerp de Vries is als omgevingspsycholoog werkzaam bij Wageningen Environmental Research, een onderdeel van Wageningen University & Research. Hij doet onderzoek naar de invloed van de fysieke omgeving op mensen. De laatste jaren richt hij zich specifiek op het effect van nabije natuur, en het contact met natuur, op de gezondheid en het welzijn van stedelingen.

Alexander D’Hooghe

Intendant bij Over De Ring / De Grote Verbinding / ORG Permanent Modernity

Sluiten

Alexander D’Hooghe

Alexander D'Hooghe is de oprichter van ORG Permanent Modernity en Solv, en was voorheen een vaste professor aan het MIT. Hij is momenteel Chief Strategy Officer van ORG, een ontwerpbureau en denktank gevestigd in Brussel en New York City. Zijn expertise ligt op het gebied van grote, multifunctionele infrastructuurprojecten en masterplannen met een focus op veerkracht, industrie en innovatie. Onlangs richtte hij Solv © op, een bedrijf dat machine learning methoden beschikbaar maakt voor de wereldwijde markt om risico's te minimaliseren en de impact van grote investeringen te maximaliseren. Alexander D’Hooghe was voorheen directeur van MIT's Leventhal Center for Advanced Urbanism (LCAU), dat zich richt op de grootschalige, complexe stedelijke kwesties van deze tijd. Hij ontwierp masterplannen in onder meer New York City, Shenzhen, België, Nederland, IJsland, Zuid-Korea, Malawi, Ghana, delen van Rusland, etc. Recente of lopende grootschalige ORG-projecten waarbij Alexander betrokken was, zijn in NYC (180M USD), Amsterdam (900M EUR), Antwerpen (4,5B EUR), Malawi, etc. Sinds 2016 is Alexander D’Hooghe is aangesteld als intendant voor de begeleiding en coördinatie van de overkapping van de Antwerpse ring. Hij treedt op als verbindende figuur die de samenwerking faciliteert tussen overheden, burgerbewegingen, experten, organisaties en individuele burgers.

Tom Dhollander

Gedelegeerd bestuurder bij Voetgangersbeweging vzw

Sluiten

Tom Dhollander

Jan Vilain

Landschapsarchitect bij Infopunt Publieke Ruimte

Sluiten

Jan Vilain