Trafiroad NV

Trafiroad – We sign for Safety

We willen samen met de openbare besturen een veiliger en vlotter verkeer creëren met zo weinig mogelijk hinder voor de weggebruiker en het milieu.
Als totaalleverancier inzake wegmarkeringen, wegsignalisatie, bouw- en verkeerstechnieken hebben we de middelen en de kennis in huis om dit samen te verwezenlijken.  Wie Trafiroad kiest, kiest voor kwaliteit, stabiliteit en duurzaamheid.