SOLVA

De aankoopcentrale Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes is een samenwerking van SOLVA met 4 andere streekintercommunales (DDS-streekregisseurs, IGEMO, INTERWAAS en VENECO) en biedt aan 70 lokale besturen de kans om op een vlotte manier materiaal voor de aanleg van Hoppinpunten te bestellen. De realisatie van het netwerk Hoppinpunten kadert in de samenwerking tussen Vlaanderen en de gemeentebesturen en de ambitieuze vervoersplannen van de verschillende vervoerregio’s.

Met deze aankoopcentrale zetten we vanuit een sterke samenwerking een belangrijke stap naar gebruiksvriendelijke en kwalitatieve Hoppinpunten. We zorgen hierbij voor een uniform beeld over de gemeentegrenzen heen.

Bezoek onze website:  https://aankoopcentralehoppin.be