Waterplan Antwerpen: naar een toekomstbestendige waterstad

11 mei 2021
live

Lien Engels, projectleider waterprojecten, stad Antwerpen

Om te anticiperen op toekomstige regenval en aanhoudende periodes van droogte en waterschaarste, maakte Stad Antwerpen een Waterplan op. Het Waterplan wil water opnieuw een plek geven in de stad en het waterbewustzijn van de Antwerpenaar verhogen. Water maakt de stad aan de Schelde niet alleen mooier, maar ook aangenamer door koelte te bieden tijdens de zomer. Bovendien biedt het een buffer bij extreme regenval. Met de resultaten van de recent uitgevoerde droogtestudie wil Antwerpen de grondwaterstanden herstellen en slimmer gebruik van drink- en regenwater stimuleren. Lien Engels licht het Waterplan en de droogtestudie toe aan de hand van een aantal concrete projecten in uitvoering.

Biografie:

Lien Engels is projectleider Waterprojecten bij de afdeling Publieke Ruimte van Stad Antwerpen. Ze werkt mee aan de uitrol van het Waterplan in Antwerpen en is betrokken in het Europees project “BEGIN” rond meer groen en blauw in de stedelijke omgeving als antwoord op klimaatverandering.

Sprekersinfo

Lien Engels
Projectleider waterprojecten
Stad Antwerpen