Het 21ste-eeuwse stadspark is een voedselpark

23 juni 2020
11:30 - 12:30
live

De Tuinen van Stene wordt volop uitgebouwd tot één van de belangrijkste nieuwe parken van Oostende. Het is geen traditioneel park, maar wel een voedsel- of landbouwpark voor de stad. De site vormt een innovatief park met een veelheid aan functies. De stad Oostende heeft de ambitie om stadslandbouw een volwaardige plaats te geven binnen haar openbaar domein, binnen de nieuwe publieke ruimte van het Groen Lint. Het landbouwpark Tuinen van Stene is niet alleen een groenruimte voor omwonenden en Oostendenaars worden, maar zal ook functioneren als een laboratorium voor nieuwe vormen van landbouw.

Voedselpark Stad Oostende

© Stad Oostende

Sprekersinfo

Eli Devriendt
Landschapsarchitect bij de dienst Beheer, Ontwerp en Inrichting Openbaar Domein
Stad Oostende