Terug naar programma

Nieuwe inzichten rond openbare verlichting

Europees programma 'Smart Light Concepts'
10:00 - 11:00
lezing

Deze presentatie start met een introductie over het Europese programma ‘smart light concepts’ door Kristof Verhoest (provincie West-Vlaanderen).
Aansluitend gaat Mieke Hoogewijs (provincie Antwerpen) dieper in op de effecten van verlichting op vleermuizen.

Het Eu-project Smart Light Concepts en het West-Vlaamse beleid rond verlichting (Kristof Verhoest, provincie West-Vlaanderen)

SLIC (Smart Light Concepts) is een project binnen het Europese subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën en werd ingediend door Franse, Nederlandse en Britse partners, Stad Brugge, WVI en de Provincie West-Vlaanderen.

Doel van het project is de CO2-uitstoot, afkomstig van openbare verlichting, drastisch te verminderen door middel van plaatsing van slimme verlichtingssystemen. De potentiële winsten zijn groot, want openbare verlichting is in de partnerlanden verantwoordelijk voor ca. 35% van de totale CO2-uitstoot. Maar dat is niet de enige winst. Het project Smart Light Concepts past ook binnen het beleid van de provincie West-Vlaanderen inzake (openbare) verlichting waarvan het bedachtzaam omgaan met openbare verlichting een belangrijk uitgangspunt is.

 

Vleermuizen en verlichting (Mieke Hoogewijs, provincie Antwerpen)

Deze presentatie start met een introductie over het Europese programma ‘smart light concepts’ door Kristof Verhoest (provincie West-Vlaanderen).
Aansluitend gaat Mieke Hoogewijs (provincie Antwerpen) dieper in op de effecten van verlichting op vleermuizen.
Steeds meer steden en gemeenten zijn bezig met de opmaak van masterplannen voor openbare verlichting in het kader van energiebesparing. Ook bij de aanleg van wegen en fietsostrades is verlichting, in het belang van rijcomfort en veiligheid, een belangrijk aspect. Kunstmatige verlichting kan een negatief effect hebben op biodiversiteit; in het bijzonder voor vleermuizen. Op vraag van de provincie Antwerpen heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een advies opgemaakt over hoe we rekening kunnen houden met vleermuizen bij wegverlichting.

Sprekersinfo

Mieke Hoogewijs
Adviseur biodiversiteit – fauna & flora
Provincie Antwerpen
Kristof Verhoest
provincie West-Vlaanderen
Terug naar programma