Stedelijk groen voor lawaaireductie

16 juni 2020
11:00 - 12:00
live

Geometrisch straatontwerp (zoals straatbreedte, aanwezigheid van straatmeubilair, gevelhoogte en gevelprofiel, dakvorm, enz.) beïnvloedt in sterke mate hoe geluid de waarnemers bereikt. Dit geldt niet enkel voor passanten in de straat zelf, maar ook voor de gevelblootstelling, zowel aan de voor- als achterzijde van gebouwen. Een set van maatregelen die momenteel veel aandacht krijgt, is zogenaamde ‘gebouwbegroening’ (zoals groendaken en muurvegetatie). Hun impact op de geluidsblootstelling wordt gekaderd binnen de bredere set van groene geluidsreducerende maatregelen. Er wordt aangetoond dat hiermee zowel fysische geluidsreductie (decibel verlaging) mogelijk is, evenals een verbetering van de geluidsperceptie.

(c) Nanda Sluijsmans

Sprekersinfo

Timothy Van Renterghem
Professor
Universiteit Gent