Terug naar programma

Inventarisatiemethode voor de kwaliteit van voetpaden

13:30 - 14:15
praktijksessie

Tijdens deze praktijktafel voor maximaal 12 personen gaat u met de sprekers in dialoog over de kwaliteit van voetpaden. Voetpaden krijgen in het wegprofiel vaak een ondergeschikte rol toebedeeld. Bij de aanleg van nieuwe voetpaden houdt men niet altijd rekening met de noodzakelijke richtlijnen.
Zelfs na heraanleg zijn obstakels op het voetpad vaak niet verdwenen. Denk bijvoorbeeld aan elektriciteitspalen, verkeerspalen, nutskasten, lokale versmallingen, een trottoir dat plot stopt, reclameborden, terrassen, rioolputjes, fout geparkeerde wagens, hellingen, …
De inventarisatie met kwaliteitsonderzoek kan de basis vormen waarop een beleid de prioriteiten kan bepalen.
Dit voetpadenonderzoek op het niveau van de gemeente is een primeur in Vlaanderen en is gebaseerd op negen concrete en correcte parameters. Deze parameters laten toe een score voor elk voetpad te berekenen zodat de prioriteit voor herinrichting kan worden bepaald.

Aanbevolen niveau: gevorderden.
Deelnemers worden aangemoedigd om vanuit eigen ervaring zelf actief deel te nemen aan de kennisuitwisseling met de overige deelnemers en begeleiders.


© Johan De Mol

Sprekersinfo

Johan De Mol
Senior reseacher
Universiteit Gent
Willy Price
Coördinator
Verkeersplatforms vzw
Terug naar programma