Ontmoeting, beweging en beleving in de publieke ruimte

webinar

Innovatief en internationaal

De beweegbank is een innovatief en compact alles-in-één toestel. Het idee voor de bank vloeit voort uit de projectoproep ‘Leuven, een vitale stad’ (2018) waarbij werd gezocht naar ideeën om de bewoners meer in beweging te krijgen in de publieke ruimte. Intussen wordt de bank al geëxporteerd naar Nederland, Duitsland en Denemarken. IPitup vzw baseerde zich bij de ontwikkeling van de beweegbank op de aanbevelingen van Vlaams Instituut Gezond Leven en de World Health Organisation (WHO). De beweegbank is een meerpersoons zitbank met zes afzonderlijke oefenstations, die simultaan bruikbaar zijn. De bank maakt een uitgebreide matrix aan lichaamsbewegingen mogelijk. Op een haalbare, uitdagende en doeltreffende manier werk je zo – alleen of in groep – aan een sterker en beter uitgebalanceerd lichaam.

Intergenerationeel

Beweegbanken zijn intergenerationele ontmoetings- en beleefplaatsen. Ze zorgen er mee voor dat bewegen een vanzelfsprekend deel wordt van het dagelijks leven, voor iedereen en een heel leven lang. Dichtbij huis, in de buurt, op het werk en op school. ‘IPpen’ kan je met behulp van de laagdrempelige oefeningen op het geïntegreerde infopaneel, door gebruik te maken van de gratis beweegapp of door je te laten begeleiden door een IPitup-trainer.

Slim, lokaal en integraal beleid

De beweegbank spreekt een heel heterogeen publiek aan. Gebruikersdata tonen een mooie spreiding tussen mannen, vrouwen, jongeren en ouderen. Wat ook opvalt, is dat meer dan een derde van hen kampt met overgewicht en geen gebruik maakt van het klassieke sportaanbod. Cijfers wijzen dus uit dat het IPitup-beweegproject voldoende laagdrempelig is om echt iedereen in beweging te krijgen. Er is een draagvlak voor stakeholders uit verschillende diensten en domeinen, waardoor het een mooi voorbeeld is van ‘health in all policies’.

Uitleendienst Sport.Vlaanderen

Het creëren van een beweegvriendelijke ruimte is doorgaans niet voldoende. Deze ‘hardware’ dient ook geactiveerd te worden met een aangepast aanbod (software). IPitup werkt daarom samen met de lokale overheid een plan van aanpak uit (orgware). Hoe laat je je doelgroep kennismaken met de beweegproject? Hoe ziet je aanbod er best uit? IPitup vzw deelt met plezier de bestaande goede praktijken.

Sportvlaanderen stelt via zijn uitleendienst diverse mobiele beweegbanken ter beschikking zodat gemeenten en steden deze gedurende één maand kunnen uitproberen. , inclusief activering en ondersteuning via co-creatiesessies en opleidingen. Tijdens deze praktijktafel leer je alle toepassingsmogelijkheden van de beweegbank en wordt uitgelegd wat je mag verwachten van een uitleenbeurt via Sportvlaanderen.

Sprekersinfo

Avatar
Miel Vanhaverbeke
Directeur
IPitup vzw