Omgaan met invasieve plantensoorten

webinar

Plantensoorten die door de mens worden binnengebracht (opzettelijk of niet), kunnen problemen veroorzaken. Als dit het geval is, spreken we over invasieve soorten. In Vlaanderen zijn er minstens 60 zo’n invasieve plantensoorten te noemen. Welke problemen veroorzaken zij dan wel? En vooral: hoe kunnen we die tegengaan? Bram D’hondt gaat in op de aanpak van invasieve soorten in een internationale context. Daarbij wordt het belang van een vroege ingreep benadrukt, en wordt ook ingegaan op de nieuwe soorten die hun opwachting maken.


© Ecopedia

Sprekersinfo

Bram D’hondt
Expert
Agentschap voor Natuur en Bos