Masterplan Den Dries, van eiland naar inclusief publiek park

25 mei 2021
live

Luc Verbeke, gedelegeerd bestuurder Den Dries

In januari 2020 is het Masterplan van Den Dries in Evergem van start gegaan. Op het terrein in de Bolwerkstraat start de bouw van wat een inclusieve én groene woonsite moet worden voor mensen met en zonder beperking. Naast  twee woonentiteiten en 15 studio’s voor mensen met een beperking komen er 34 appartementen voor mensen zonder beperking, een cohousingproject en kangoeroewoningen.  Slechts 20% van de 17.000 m2 zal worden bebouwd, een bewuste keuze voor een groene en leefbare omgeving. Er komt ook een Huis van Beleving, naast een gebouw met brasserie, keuken, burelen, dagbestedingslokalen, ondergrondse parkeergarage, een trage weg en een moestuinproject. Alles wordt gedeeld met de buurt en onze omgeving. 

BIO

Luc Verbeke  was gedurende 39 jaar algemeen directeur bij Den Dries vzw en sedert een jaar werkzaam als beleidsmedewerker Strategische projecten, meer bepaald realisatie en opvolging masterplan Bolwerkstraat.  

Sprekersinfo

Luc Verbeke
Directeur
Den Dries