Terug naar programma

Klimaatadaptatie op de surfplank

Hoe klimaatadaptatieve maatregelen integreren in een versterkte publieke ruimte?
09:00 - 10:00
lezing

De klimaatverandering laat zich sterker voelen. Dit vraagt om aanpassingen in publieke en private ruimte. Maatregelen inpassen in een sterk geclaimde ruimte is moeilijk, zeker naast diverse andere ruimtelijke uitdagingen, zoals mobiliteit, wonen,… Slimme combinaties zijn oplossingen, maar hoe ga je hier mee aan de slag?

Binnen FRAMES maken de Provincie Oost-Vlaanderen, Plus Office architects, DELVA landscape architects en Witteveen + Bos ‘lokale klimaatadaptatie-strategieën’ op voor Moerbeke-Viane en Ninove. In een co-creatief proces worden landschap, stedenbouw, private en publieke ruimte en technische maatregelen rond wateroverlast en droogte samengebracht in één gebiedsstrategie, waarbij actief op zoek wordt gegaan naar ‘meekoppel- en meesurfkansen’.

Sprekersinfo

Avatar
Ward Verbakel
Plusoffice architects
Hannelore Mees
Projectcoördinator
Provincie Oost-Vlaanderen
Terug naar programma