Keynote: Omwonen

25 mei 2021
live

Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester

Bouwen aan en in de stad of dorpskern is haast per definitie een politieke daad, in die zin dat je er de sociale ruimte mee organiseert. De inrichting van de ruimte bepaalt immers mee, wie vanuit welk gebouw het aangrenzende publieke domein tot zijn woonmilieu zal rekenen en hoe het sociale leven zich er zal afspelen. Architectuur kan de ontmoeting en de toe-eigening van de openbare ruimte bevorderen. Als we inzetten op de meervoudigheid van die ontmoeting, zorgen we bovendien voor een toekomstbestendig woonmilieu.

Sprekersinfo

Erik Wieërs
Vlaams Bouwmeester