Cool Towns: Hoe Merelbeke hittestress aanpakt

11 mei 2021
live

Mechtild Zoeter Vanpoucke, deskundige projecten bodem en ecologie, provincie Oost-Vlaanderen

Jan Van Damme, diensthoofd Ruimte, gemeente Merelbeke

Cool Towns is een samenwerking tussen 13 Europese partners, gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en het vinden van aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken. Cool Towns levert gemeenten de handvaten om hittestress te begrijpen én te bestrijden. Merelbeke startte in 2016 een doorgedreven participatietraject in de sterk verharde Tuinwijk Jan Verhaegen. Dit inspirerende traject mondde in 2020 uit in de realisatie van een nieuwe klimaatadaptieve centrale groenzone: meer dan 1000 m² werd onthard, terwijl functionaliteit (incl. parking) behouden bleef. We lichten aan de hand van concrete meetresultaten de mitigerende impact van de verschillende maatregelen toe.

BIO

Mechtild stelt sinds 2017 klimaatadaptatieplannen op en ondersteunt vanuit die expertise het Interreg project “Cool Towns”. Daarnaast ondersteunt zij de werking van de afdeling (aquatische) ecologie.

Jan is sinds 2014 aan de slag als ruimtelijk planner en sinds 2019 als diensthoofd Ruimte. Hij begeleidde diverse centrumontwikkelingen, de opmaak van enkele RUP’s en het Beleidsplan Ruimte. Hij bedacht het onthardingsproject ‘Tuinwijk Jan Verhaegen’.


Sprekersinfo

Mechtild Zoeter Vanpoucke
deskundige projecten bodem en ecologie
Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Van Damme
diensthoofd Ruimte
Gemeente Merelbeke