Terug naar programma

Klimaatrobuust ontwerpen in de stad Gent (fietstocht)

max. 18 deelnemers
13:00 - 15:00
excursie

Vanuit het Citadelpark trekken we de stad in en laten we zien hoe klimaatrobuust ontwerpen in stad Gent vorm krijgt. We houden halt bij kleine en grote uitgevoerde projecten (zowel van verkavelingen als heraanleg van straten) die we op de tocht tegen komen. Ontwerp van de publieke ruimte in een veranderend klimaat.

Deelnemers worden stipt om 13u00 aan het Excursiepunt in de inkomhal verwacht.

Zijn de inschrijvingen volzet, maar wenst u toch graag mee te gaan? Stuur dan een mailtje naar contact@publiekeruimte.info (organisatie, naam + voornaam, e-mailadres en gsm-nummer + gewenste excursie). We plaatsen u op de wachtlijst en verwittigen zodra er een plek vrijkomt.

 

Sprekersinfo

Pieter van Den Dorpe
Gids
Stad Gent
Greet Steeman
Stad Gent
Terug naar programma