Terug naar programma

Draagvlakvorming met vallen en opstaan

Praktische voorbeelden van participatie bij dorpskernvernieuwingen
10:00 - 11:00
projectpresentatie

De voorbije jaren doorliep de Stad Gent zowel voor Drongenplein als voor Oostakkerdorp een participatietraject om samen met de bewoners de vernieuwde dorpskern vorm te geven. In Drongen zijn de werken achter de rug, in Oostakker zijn ze in volle uitvoering. Aan de hand van beide cases willen we inzichten geven in het afgelegde traject en in de kansen, valkuilen en aandachtspunten die participatie met zich meebrengen. We geven ook mee in welke gevallen we een doorgedreven participatietraject als een grote meerwaarde zien.

© Stad Gent

Sprekersinfo

Marc Pinte
Landschapsarchitect
Stad Gent
Peter Lambrecht
Wijkregisseur
Stad Gent
Stijn Bernaerdt
Projectleider
Stad Gent
Terug naar programma