Concepten voor autoluwe steden

23 juni 2020
13:30 - 14:30
live

Honderden steden in Europa opteren voor autoluwere steden, daarbij wordt de auto allereerst teruggedrongen in binnensteden en woonwijken. In het Civitas_ReVeAL project waaraan Universiteit Gent deelneemt worden steden verder ondersteund bij het uitwerken van UVAR (Urban Vehicle Access Regulations). Drie types van strategieën worden onderscheiden. Ruimtelijke strategieën bestaan uit circulatieplannen, ‘superblock’ aanpak of afbakening van zones voor actieve verkeersdeelnemers (voetgangerszones, fietszones). Financiële strategieën zoals congestieheffing of betalend parkeren zijn gericht op het ontmoedigen van autoverplaatsingen op bepaalde momenten en/of in bepaalde gebieden. Een derde soort maatregelen beperkt toegang van bepaalde types voertuigen (bv. LEZ) of doelgroepen (LTZ : Limited Traffic Zones).


© BCNecologia

Sprekersinfo

Dirk Lauwers
Gastprofessor
Universiteit Antwerpen