Weginrichting van stad 30

18 mei 2021
live

Hinko Van Geelen, senior onderzoeker, OCW

Vanaf 1 januari 2021 werd als algemene regel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 30 km/u geïntroduceerd, met uitzondering van een deel van de grote assen. Het OCW maakte voor Brussel Mobiliteit fiches over de mogelijke weginrichtingen van de zogenoemde STAD 30. Aan de hand van beeldmateriaal gaat Hinko kort in op de essentie van deze te verschijnen fiches.

Biografie
Hinko van Geelen, senior onderzoeker. Hinko is sinds 14 jaar werkzaam bij het OCW als senior onderzoeker mobiliteit en verkeersveiligheid.

Sprekersinfo

Hinko Van Geelen
Senior onderzoeker
OCW