Virtuele excursie: Green 4 Grey projecten

11 mei 2021
live

Videoreportage, Vlaamse Landmaatschappij

Green4Grey staat voor ‘groen-blauwe infrastructuur voor grijze verstedelijkte landschappen’. Met dit Life+ project wil de Vlaamse Landmaatschappij samen met partners investeren in groene en blauwe landschapselementen in de Vlaamse Rand rond Brussel en in het verstedelijkte gebied rond Hasselt-Genk. In zes projectgebieden wordt een onbebouwde stedelijke restruimte omgevormd tot een aantrekkelijke en veelzijdige natuurlijke plek. Green4Grey liep van 1 juli 2014 tot 31 december 2019. Er werd 4,4 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan bijna 50 % via Europese cofinanciering. Met een filmpje nemen we u mee op een virtuele excursie langsheen inspirerende realisaties zoals Het Zeen, het Kerremanspark en buurtpark Schansbroek.