Dorp-kern Gezond: op naar een gezonde, groene buurt met aandacht voor lokale economie en ondernemers

25 mei 2021
live

Senne Terryn, projectmanager, Logo Gezond+

Het Meetjesland is een regio met een groen karakter, open ruimte en karaktervolle dorpskernen. Het is een uitdaging om deze troeven te behouden en te blijven versterken. In de evolutie van stadsverdichting is het belangrijk de dorpskern te behouden als ontmoetingsplaats en rustpunt. Met het project Dorp-Kern-Gezond willen we tegemoetkomen aan deze uitdaging door de ontwikkeling van 3 multiparken die fungeren als gezonde, groene ontspanningsplekken die interactie en cohesie in de dorpskern stimuleren. Senne Terryn licht de doelstellingen en ontwikkeling van het project toe en staat stil bij de het projectverloop en de eerste concepten.  

Sprekersinfo

Senne Terryn
Projectmanager
Logo Gezond+