Hoe mobiliteitsbeleid de Brusselse openbare ruimte vernieuwt

18 mei 2021
live

Kristof De Mesmaeker, directeur Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Brussel Mobiliteit

Het Brusselse mobiliteitsbeleid heeft de voorbije jaren een duidelijke stempel gedrukt op de stedelijke publieke ruimte: een uitbreiding van het voetgangersgebied, nieuwe fietspadinfrastructuur, openbaar vervoer projecten en tijdelijke inrichtingen. De algemene invoering van een zone 30 en het mobiliteitsplan Good Move zullen bepalend zijn voor de verdere stadsontwikkeling. Deze presentatie licht toe hoe het mobiliteitsbeleid mee vorm geeft aan de publieke ruimte.

Sprekersinfo

Kristof De Mesmaeker
Directeur Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Brussel Mobiliteit