Terug naar programma

Bomen als ecosysteemunit

De waarde van bomen als ecosysteemeenheden in bebouwd gebied: feiten en cijfers
10:00 - 11:00
projectpresentatie

Zijn bomen effectiever dan airco’s? Drukken bomen de kosten van waterafvoer en -zuivering? Kunnen bomen de verkeersveiligheid verhogen en misdaadcijfers verlagen? Deze presentatie geeft feiten en cijfers uit onderzoek die het belang van bomen in de bebouwde omgeving onderstrepen. De klemtoon ligt op de waarde van regulerende ecosysteemdiensten (koolstofopslag, regulering van hemelwater, temperatuur en luchtkwaliteit, wind- en geluidsreductie) en op culturele ecosysteemdiensten. De concrete sociale en economische voordelen van bomen die aan bod komen, zijn bruikbare argumenten in discussies met beleidsmakers en burgers.

Sprekersinfo

Avatar
Paul Verschueren
Kenniscentrum tuin+
Erasmus Hogeschool Brussel
Avatar
Axel Verachtert
Departement Omgeving
Terug naar programma