Terug naar programma

De plaats van beweging in de publieke ruimte (bewegingssessie)

13:30 - 14:20
praktijksessie

Hoewel iedereen het nut en de nood van beweging inziet, speelt ze niet meer die prominente rol binnen onze cultuur. Buiten ons verplaatsen of een wekelijks sportmoment, zijn we volledig vervreemd van het concept bewegen. Hoe kan onze omgeving / publieke ruimte ons daarbij helpen? Hoe slagen kinderen erin om overal een speelterrein in te zien ? Mogen, kunnen of willen volwassenen niet meer bewegen / spelen omwille van sociale, maatschappelijke of persoonlijke redenen ?

Door een korte, actieve beweegsessie proberen we samen met jullie enkele antwoorden en ook nieuwe vragen te zoeken.
Deze sessie zal doorgaan op het Minneplein op de eerste verdieping van het ICC.

Sprekersinfo

Maarten Van Lersberghe
Master Kinesitherapeut, Movement Teacher & Student
Karel De Roo
Master Kinesitherapeut, Movement Teacher & Student
Terug naar programma