Terug naar programma

5 jaar fietssnelwegenbeleid (Oost-Vlaanderen)

Een ‘nieuw’ mobiliteitsmedium met een (ver)nieuw(d)e publieke ruimte.
10:00 - 10:25
praktijktafel

We staan stil bij het ruimtelijk-functioneel sturend karakter van fietssnelwegen, en aan de hand van drie cases illustreren we de hedendaagse uitdagingen van de integratie van deze (ver)nieuw(d)e publieke ruimte in haar omgeving. We gaan daarbij ook dieper in op het spanningsveld tussen theoretische normeringen en de toepassing in ontwerp en op het terrein.

Sprekersinfo

Sven Taeldeman
Beleidsteam dienst mobiliteit
Provincie Oost-Vlaanderen
Terug naar programma