webinar
Bewegingsvriendelijke publieke ruimte voor ouderen in een gezonde gemeente
X
webinar
Omgaan met invasieve plantensoorten
X
webinar
Ontmoeting, beweging en beleving in de publieke ruimte
X
webinar
Infiltreren en bufferen van hemelwater
X
webinar
Green City Spot
X
webinar
Biodiversiteit in steden
X
00:00
lezing
De Ringtrambus
2.2
09:00
live
Sleutels voor de toekomst van beheer
X
11:00
live
Stedelijk groen voor lawaaireductie
X
11:30
live
Het 21ste-eeuwse stadspark is een voedselpark
X
13:30
live
Voetgangersboulevards
X
13:30
live
Concepten voor autoluwe steden
X
14:00
live
Verwelkoming
X
14:05
live
Algemeen beleid Stad Gent in coronatijden
X
14:10
lezing
Algemeen beleid van de stad Gent in Coronatijden
F
14:10
live
Geen relance zonder publieke ruimte
X
14:20
lezing
Publieke ruimte en Corona
F
14:40
lezing
Ervaringen en bevindingen over Corona en publieke ruimte in Vlaanderen
F
15:00
live
Ruimte met toekomst
X
15:25
live
Prijsuitreiking Prijs Publieke Ruimte en Publieksprijs
X