Workshop: gezonde publieke ruimte + demo’s

Hoe kan het potentieel van de publieke ruimte ingezet worden om de gezondheid van burgers te verbeteren? Hoe hou je rekening met gezondheid bij het inrichten of planning van je publieke ruimte? Welke relatie is er tussen gezondheid en ruimtelijk beleid? Na deze sessie ga je naar huis met concrete inzichten in de relatie tussen gezondheid en ruimtelijk beleid en weet je waar je terecht kan voor tools, uitdieping en ondersteuning. Doel: deelnemers hebben op het einde van de sessie meer inzicht op hoe ze dat kunnen concretiseren ‘met gezondheidsogen naar de publieke ruimte kijken’. Ze hebben meer inzicht in wat dat concreet is ‘een gezonde publieke ruimte’, toegepast op een concrete case of via debat.

Workshop 14u30-15u30

Thema
gezondheid, inrichting, beleid, planning

Afbeelding ©Gezond Leven + Toast Confituur