Samen werken aan infrastructuurprojecten

Grote lijninfrastructuren vormen veelal een grote barrière voor tal van functies (ecologie, duurzame mobiliteit, sociale cohesie, edm.). Bij het ontwerp van de infrastructuur kunnen echter maatregelen worden getroffen om de barrière-werking te verminderen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden licht het Agentschap Wegen en Verkeer toe hoe hier in Vlaanderen mee wordt omgesprongen.

Lezing 14u30-15u30

Agentschap Wegen en Verkeer

Thema

planning, ontwerp, mobiliteit, samenwerking

Afbeelding ©Steven Vanonckelen