Ruimtelijk sturen in een detailhandelsbeleid

De provincie Antwerpen levert expertise aan gemeenten om een detailhandelsvisie uit te werken met aandacht voor kernversterking en sturen van ontwikkelingen in de periferie. Hoe bepaalt de publieke ruimte het succes van een doordacht detailhandelsbeleid? Hoe kunnen we gaan sturen door het inschakelen van ruimtelijk instrumenten. Welke ruimtelijke maatregelen kunnen worden genomen om stads- en dorpscentra economisch leefbaar te houden?

Lezing 13u30-14u30
Senne Van Hoof (adviseur detailhandel provincie Antwerpen), Ben Op de Beeck (detailhandelscoach POM Antwerpen)
Thema
planning; samenleving; lokale economie; inrichting

Afbeelding ©Gemeente Mol