Bewegen in de publieke ruimte + demo’s

Sportieve ruimte is de ruimte waar men aan sport en beweging doet, en dit moet niet altijd op een voetbalveld of in een sporthal te zijn. We kijken hoe je kan zorgen dat de ruimte die er al is voor sport, kan gebruikt worden door veel meer gebruikers dan nu het geval is. Denk hierbij aan een gedeeld gebruik met jeugdverenigingen of aan inrichting van recreatieve loop- of wandelpaden. En daarnaast kijken we hoe de publieke ruimte zelf een uitnodiging kan worden voor elke inwoner om te bewegen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we enkele richtlijnen mee om een sportieve ruimte meer publiek te maken. En we bekijken een aantal aspecten om tot een meer beweegvriendelijke publieke ruimte te komen.

Lien Van Belle, Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid (ISB)

Demo’s 13u30-14u30

Aansluitend aan deze sessie kan je op het forum terecht voor verschillende demo’s. Onder het motto ‘geen woorden, maar daden’ gaan we ook zelf bewegen. Bewegen in de publieke ruimte is trendy: je ziet steeds meer dat de publieke ruimte door groepen of individuen wordt ingenomen om te bewegen. Bewegen in de publieke ruimte brengt een nieuwe dynamiek op gang. Een dynamiek in de ruimte en een dynamiek tussen mensen. Met deze sessie willen we de deelnemers laten beleven dat er buiten een open plek niks nodig is om volop te kunnen bewegen en interageren. Onder het motto “the cheaper the tools, the better the mover” zijn we van mening dat zonder een specifieke inkleding (vb bepaalde discipline) of bestemming, een (publieke) ruimte tot tal van diverse creatieve bewegingsvormen kan leiden. Met de bewegingssessie willen we de deelnemers vanuit onze movement research, kort laten kennismaken met onze interpretatie van bewegen in de openbare ruimte. De sessie wordt gegeven door Maarten Van lersberghe en Karel De Roo. Je kan aansluiten bij deze bewegingssessie die ongeveer 25′ in beslag neemt. Makkelijke kledij is welkom, maar geen must. Een erg boeiende ervaring!

 

Thema
sport; jeugd; samenleving; gezondheid; beweging