Bewegen in de publieke ruimte + demo’s

Sportieve ruimte is de ruimte waar men aan sport en beweging doet, en dit moet niet altijd op een voetbalveld of in een sporthal te zijn. We kijken hoe je kan zorgen dat de ruimte die er al is voor sport, kan gebruikt worden door veel meer gebruikers dan nu het geval is. Denk hierbij aan een gedeeld gebruik met jeugdverenigingen of aan inrichting van recreatieve loop- of wandelpaden. En daarnaast kijken we hoe de publieke ruimte zelf een uitnodiging kan worden voor elke inwoner om te bewegen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we enkele richtlijnen mee om een sportieve ruimte meer publiek te maken. En we bekijken een aantal aspecten om tot een meer beweegvriendelijke publieke ruimte te komen.

Demo’s 13u30-14u30

Lien Van Belle, Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid (ISB)

Thema
sport; jeugd; samenleving; gezondheid; beweging