Hemelwaterplan en Waterplan Stad Antwerpen

Water en Antwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch is water vandaag nog slechts beperkt tastbaar in de stad. Om te anticiperen op de stedelijke wateropgaves is de stad Antwerpen begin 2018 gestart met de opmaak van een waterplan. In dat plan wil ze enerzijds een stadsbrede visie ontwikkelen en anderzijds ook praktijkgerichte oplossingen uitdenken om water opnieuw een plek te geven in de stad. Op die manier kan Antwerpen zich opnieuw ontwikkelen tot de waterstad die ze eigenlijk altijd al geweest is.

 

Lezing 14u30
Samuel Van de Vijver, Stad Antwerpen

> Bekijk het volledige programma